Šta je novo?

bezbednost i zdravlje na radu

Učlanjen(a)
07.05.2014
Poruka
1
Dragi čitaoci,
započinjem ovu temu jer još niko nije nije započeo, a veoma je bitna!!
Od trenutka kada je stupio na snagu “Službeni Glasnik br. 101/05”, iz 2005.god. svaki poslodavac je dužan da ima Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini, odluku o imenovanju lice za bezbednost i zdravlje na radu, obrasce evidencije od 01 do 14, uputstva za bezbedan rad na mašinama, opremi, mehanizaciji, evidenciju o obuci zaposlenih za zdrav i bezbedan rad, test provere osposobljenosti, karton evidencije zaduženja ličnih zdravstvenih sredstava, validne lekarske preglede za radna mesta sa povećanim rizikom, elaborat o uređanju gradilišta, prijave radova nadležnoj inspekciji rada, radnika obučenog za pružanje prve pomoći, radnika obučenog obuka za protivpožarnu zaštitu, jasno označene pravce u slučaju evakuacije, redovno servisirane PPA, jasno postavljene znake upozorenja, obaveštenja i zabrane, validni nalazi o periodičnom ispitivanju mašina i opreme za rad itd. spisak je dugačak koliko i Vaš džep.

Znači svaki poslodavac mora da ima SVE malo pre navedeno, bez obzira na uslugu koju pruža, proizvodnju koju vrši ili koliko zaposlenih radnika ima.

Inspekcija rada je nemilosrdna a kazne su drakonske npr. minimalna kazna za Akt o proceni rizika je 800.000.00 RSD, a da ne spominjem kaznene mere za ostalu neophodnu dokumentaciju sa podužeg spiska.

Da Vam se ne bi slučajno desila neugodnost sa inspekcijom, slobodno mi se obratite za sva pitanja, dodatne informacije, dokumentacije i usluge bezbednosti i zdravlja na radu stojim Vam na raspolaganju.

Slobodan
Lice za bezbednost i zdravlje na radu
http://bezbednostizdravljenaradu.com/
 
Top