Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Bajec: Budžet za 2012. treba da bude socijalno-razvojni

  • Začetnik teme sendi
  • Datum pokretanja
sendi

sendi

LEGEND
Bajec: Budžet za 2012. treba da bude socijalno-razvojni


Tanjug |


BEOGRAD, 3. decembra (Tanjug) - Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurij Bajec ocenio je da će budžet Srbije za narednu godinu biti "socijalno-razvojni", ali na "skromnom nivou realnih mogućnosti poreskih obveznika"."To znači na nivou koji poreski obveznici Srbije, zaista, mogu da plate u narednoj godini, odnosno ono što se realno može obezbediti putem javnih prihoda i putem dozvoljenog minusa koji bi se onda u vidu deficita dodatno finansirao", rekao je Bajec Tanjugu.


On je istakao da bi budžet trebalo da bude "kombinacija pokušaja da se ne blokira njegova razvojna dimenzija", ali da se istovremeno ne zaboravi na socijalnu realnost, odnosno obavezu isplate plata i penzija u javnom sektoru, kao i mere socijalne zaštite.


Bajec je ukazao da pri izradi budžeta, s jedne strane, treba imati u vidu realno stanje u privredi, "ne samo veliku nelikvidnost, već jedno mrtvilo u mnogim sektorima prirede, ogromnu nezaposlenost", kao i ambiciju da se u nekim oblastima, kao što je poljoprivreda učini više.


"Moj utisak je da će, ipak, budžet za iduću godinu biti jedna kombinacija koja mora da uvažava neke socijalne realnosti, i u tom smislu su već definisane stvari kao što je kretanje penzija i plata u javnom sektoru", rekao je on i podsetio i na "pitanje određenih socijalnih zaštitnih mera koje, takodje, mora da bude prisutno".


Bajec je ocenio da su u 2012. godini moguće uštede u budžetu.
On kaže da je moguće očekivati da se novim Zakonom o javnim nabavkama "po prirodi stvari stvore mogućnosti za odredjene uštede".


Mnogo veća odlučnost za boljom naplatom poreza i doprinosa trebalo bi da omogući veće budžetske prihode, bez menjanja PDV-a ili nekih drugih stopa poreza ili doprinosa, "da se u datim okolnostima više prikupi jer je izbegavanje plaćanja bilo značajno", ističe Bajec.


"S druge strane rashodna strana budžeta, imaće kombinaciju ove dve komponente - socijalne i razvojne, ali će u svojoj celini morati da bude skromna kako ne bi bila problem za održavanje makroekonomske stabilnosti - stabilnosti cena i naše sposobnosti da redovno servisiramo obaveze prema inostranstvu", kažze Bajec koji je i ekonomski savetnik premijera.


Prema njegovim rečima, u vreme medjunarodne krize javnih dugova najvažnija stvar za zemlju koja želi da sačuva rejting urednog platiše jeste da nikako ne popusti ili ode u neko dodatno zaduživanje koje bi onda pokvarilo tu vrstu kredibiliteta.


Bajec je napomenuo i da se sa izradom budžeta za narednu godinu kasni, izmedju ostalog, i zbog toga što je osnovne okvire budžeta trebalo usaglasiti sa Medjunarodnom monetarnim fondom, što je i bila polazna osnova za formiranje nacrta budžeta za 2012. godinu.


On je naglasio da se u narednoj godini ne sme prekoračiti ni fiskalni deficit koji je dogovoren na nivou od 4,25 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i mora se paziti da nivo javnog duga ne predje 45 odsto BDP-a jer ako bi do toga došlo "morali bi odmah da se aktiviraju mehanizmi i mere koji bi vratili javni dug na dozvoljeni nivo, što zapravo znači nemogućnost nekog trošenja koje je u prvom momontu bilo predviđeno".
(Kraj) pet/kn
 
Top