Adventizam i Trojstvo [da li su rani adventisti verovali u Trojstvo?]

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
16.328
TELO koje je MATERIJA viče OCU po kojem je ta materija začata i u kojoj je sva punina Oca.

Samo osoba može vikati. Tko viče, "OČE MOJ ZAŠTO SI ME OSTAVIO"? Otac Ocu? Otac Ocu!?!?!?

Ne, već ti ne možeš prihvatiti Boga koji je i Duh i u telu i na prestolu istovremeno i zato ga glumcem oslovljavaš. Bog je Otac Duhova i sa Duhovima razgovara ali i sa TELOM razgovara i Duh Božji razgovara sa našim duhom.Ko to može tebi objasniti kad nemaš veru u ono što piše?

Ako ne propovijedaš Boga glumca, onda propovijedaš "ćaknutog Boga", Boga koji sam sa sobom razgovara. Da, ja ne mogu prihvatiti "ćaknutog Boga".

Nije tačno opet se služiš svojim sredstvima prevare i podmetanja, ne možeš ti van brloga.
Duh sa TELOM razgovara i TELO sa Duhom. SIN je BOG U TELU ali nije kip pa ti to onda ne možeš skužiti.

Auuuu. Ovo ti je još skandaloznije. Po tebi, Sin zapravo i ne postoji. Buniš se na moje tumačenje tvojih riječi da je Sin samo tijelo, dakle tijelo nije Sin, a tvrdiš da je u tijelu sam Otac. Evo ga, Sin i ne postoji.

Rečeno ti je a ja ti razum ne mogu dati niti otvoriti.
Telo ima u sebi onog po kome je začeto i Duh govori iz tela i TELO govori Duhu. Da si primio Duha Svetoga i da ti se obrati ništa od ovoga nebi pitao. Još samo da pitaš postoji li Bog i bio bi kompletan.

Priznam, nikako mi ne sjeda "tvoj ćaknuti Bog" koji sam sa sobom razgovara. Otac koji samom sebi viče: "OČE MOJ ZAŠTO SI ME OSTAVIO".
 
Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.698
Priznam, nikako mi ne sjeda "tvoj ćaknuti Bog" koji sam sa sobom razgovara. Otac koji samom sebi viče: "OČE MOJ ZAŠTO SI ME OSTAVIO".

To ti Isusu reci kako je smeo sebe pokazati kad su Oca tražili, vidiš kakvim ti Njega smatraš jer ne veruješ.
TELO viče DUHU koji je izašao jer je po tom Duhu začeto. Znam da postoje razni profili u toj crkvi ali da ih ima i sa tolikim minusom to nisam do sad znao.
Nemoj izostaviti nekog od njih trojice kad moliš ako uopšte om onog lika što glumi ženu imaš kad i Isusu obratiti molitvu.

Konfuzija iz tvoje glave sad postaje vidljiva i zaista ti nije lako.
Tebi je TELO samo sebe začelo jer nema ništa po Duhu niti u Telu ima sva punina Božanstva....izvini, da sam znao da si toliko bolestan nebih toliko vremena gubio na tebe da se možeš odmoriti. Sad ti verujem sve što kažeš jer šta može čovek u takvom stanju drugo i ponuditi...?
Neka ti se Bog smiluje i pomogne da poveruješ i izbaviš se iz zverinjih kadži.

Sigurno ti je težak posao dole u kanalizaciji a uz to i neverstvo te pritiska i ja na sve to bezobzirno tražim da znaš Bibliju....izvini neću te više opterećivati nije fer.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
12.411
"Trojstvo" je samo riječ (termin) kojim se nešto opisuje, izriče. Nije riječ (termin) u središtu našeg pitanja, nego ono što tom riječi izričemo. A što kršćani izriču, svjedoče, kada kažu "Trojstvo"? Izriču i svjedoče da vjeruju u Trojedinog Boga. Izriču svoju vjeru da je Otac Bog, da je Sin Bog i da je Duh Sveti Bog. Tek sada kada smo razjasnili, valjda si razumio, da je bit Trojstva u tome da postoje tri božanske Osobe (Otac, Sin i Duh Sveti), a ne činjenica postoji li riječ Trojstvo u Bibliji i kada se ta riječ prvi put spominje, postaje posve jasno od kada Crkva tako vjeruje. Tvoja primjedba kako prihvaćanje Trojstva (da su i Sin i Duh Sveti pravi Bog) datira tek iz 3. stoljeća, zapravo je neozbiljna i smiješna. To je isto kao kada bi netko tvrdio da gravitacija djeluje tek od 17. stoljeća, kada je Newton otkrio i definirao točnu zakonitost djelovanja gravitacije. Naravno, gravitacija je i postojala i jednako djelovala i prije Newtona i prije 17. stoljeća, kao što je i Bog Trojstven odvijeka i što nam svjedoči Sveto Pismo. Posve je nebitno kada je netko upotrijebio riječ (termin) Trojstvo da njome opiše i definira istinu o Bogu.

Da, izraz Trojstvo je samo opisni termin. Ali do 3. veka ti nigde nemas nauku o tri osobe kao takvu.
Ako imas molim te da postavis elemente te nauke kod crkvenih otaca ili nekoga ko je ucio nauku slicnu Trojstvu?
Nema nista slicno, imas samo dualizam..

Što je onda, po ovoj tvojoj analogiji, Duh Sveti? I od Boga Oca je i od Boga Sina je. Ako je Bog, evo nam Trojstva (biti Trojstva) u Svetom Pismu. Kakve onda veze ima kada je netko prvi put upotrijebio "termin Trojstvo"? Zar mi ne razgovaramo o biti stvari, a ne o terminima? Gravitacija je postojala i djelovala i prije nego je dobila svoj termin i svoju definiciju.

Ti sad kao i ja ranije -pokusavas da proguras pricu da zato sto je Sveti Duh u Bogu, da se onda moze nazvati Bog.
Mozemo mi filozofirati koliko hocemo, i ja sam govorio kao i ti, ali nigde u bibliji ne pise da je Sveti Duh Bog.
Nigde se ne koristi taj termin za njega..
Ovde mozemo odmah stati, jer osnovne elemente za nauku o Trojstvu nemamo..

Greška.

Hrišćanski princip treba da bude iznošenje Božje reči - a ne ljudskih mišljenja.
Prihvatimo ovaj princip i bićemo blagosloveni.


Sveti Duh je uz Boga Oca i Isusa Hrista jedna od Božanskih ličnosti sa svim atributima samosvesnog bića koje ima osećanja i emocije, moć samovoljnosti, vlasti da upravlja i vodi crkvu u novozavetnom periodu.

SLAGATI DUHU SVETOME ZNAČI SLAGATI BOGU - SVETI DUH JE BOG:

"A Petar mu reče: Ananija, zašto je satana ispunio tvoje srce - da slažeš Duha Svetoga i da zadržiš za sebe deo novca od prodaje njive?
Zar ne bi i dalje ostala tvoja, i kad je prodana, zar nije bila u tvojoj vlasti? Zašto si u svom srcu naumio to delo? Nisi slagao ljudima, nego Bogu" ( dela apostolska 5. 3 - 4 )

DUH SVETI NEZAVISNA LICNOST U ODNOSU NA BOGA, KO POHULI NA BOGA OPROSTICE MU SE, A KO POHULI NA DUHA SVETOGA NECE MU SE OPROSTITI - ON JE BOG:

"Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu"
( Jevandjelje po Marku 3. 28 - 29 ).

( Sveti Duh "PARAKLETOS"
Zznaci "ONAJ KOJI JE POZVAN DA STOJI PORED NEKOGA DA MU PRUZI POTREBNU POMOC, ili kako biblija na nekim mestima navodi `UTESITELJ" )

Sledeci navedeni biblijski tekstovi, govore o prirodi i ulozi Svetoga Duha.

OBECANJE SVETOG DUHA KAO DRUGOG UTESITELJA:

`Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:
Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. ( Jevandjelje po Jovanu 14. 16 - 17 ).

SVETI DUH UCI LJUDE ISTINI I NAPOMINJE ISUSOVE RECI:

`A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.
( Jevandjelje po Jovanu 14. 25 - 26 ).

SVEDOCI ZA HRISTA:

`A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene. ( jevandjelje po Jovanu 15. 26 ).

UKORAVA SVET ZBOG GREHA, UPUCUJE NA ISTINU, GOVORI STO CUJE I JAVLJA LJUDIMA, PROSLAVLJA HRISTA:

`Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.
I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;
Za greh, dakle, što ne veruju mene;
A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;
A za sud što je knez ovog sveta osuđen.
Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.
On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:
Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam. ( Jevandjelje po Jovanu 16. 7 - 15 ).

DUH RAZGOVARA SA LJUDIMA - IMA MOC GOVORA:

`I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeun, i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izrailjeve, i Duh Sveti beše u njemu.
I njemu beše Sveti Duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg.
I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dete Isusa da svrše za Njega zakon po običaju,
I on Ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče: Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj; Jer videše oči moje spasenje Tvoje, ( Jevandjelje po Luki 2. 25 - 30 ).

`I gle, čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice arapske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu,
Pa se vraćaše, i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju.
A Duh reče Filipu: Pristupi i prilepi se tim kolima.
A Filip pritrčavši ču ga gde čita proroka Isaiju, i reče: A razumeš li šta čitaš?
A on reče: Kako bih mogao razumeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sede s njim.
( Dela apostolska 8. 27 - 31 ).

POSLANI OD DUHA SVETOGA:

`A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.
Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar. ( dela Apostolska 13. 2 - 4 ).

DUH IMA VLAST DA ZABRANJUJE I DOPUSTA OBJAVLJIVANJE JEVANDJELJA MEDJU LJUDIMA:

`A kad prođoše Frigiju i galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji.
A kad dođoše u Misiju hteše da idu u Vitiniju, i Duh ne dade. ( dela Apostolska 16. 6 - 7 ).

LJUBAV SVETOG DUHA - ON POSEDUJE OSECANJA I EMOCIJE:

`Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu; ( Rimljanima poslanica 15. 30 ).

DUH SVETI POSREDUJE ZA COVEKA SVOJIM MILITVAMA:

`A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.
( Rimljanima poslanica 8. 26 - 27 ).

DUH SVETI RAZDELJUJE DUHOVNE DAROVE PO SVOJOJ VLASTI KAKO HOCE:

`A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.
A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.
( 1 poslanica Korincanima 12. 7 - 11 ).

NE ZALOSTITE DUHA - ON POSEDUJE OSECANJA I EMOCIJE:

`I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. ( Efescima poslanica 4. 30 ).

SLAGATI DUHU SVETOME ZNACI SLAGATI BOGU JER JE DUH SVETI JEDNA OD BOZANSKIH LICNOSTI:

`A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu. ( dela Apostolska 5. 3 - 4 ).

DUH SVETI POSTAVLJA STARESINE:

`Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom; ( dela Apostolska 20. 28 ).

DUH SVETI NEZAVISNA LICNOST U ODNOSU NA BOGA, KO POHULI NA BOGA OPROSTICE MU SE, A KO POHULI NA DUHA SVETOGA NECE MU SE OPROSTITI:

`Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu. ( Jevandjelje po Marku 3. 28 - 29 ).

Laodikeja, pogledaj te stihove.
Gde se u bilo kojem od njih kaze da je Sveti Duh Bog?
Da li ti mozes formirati nauku o Trojstvu ako nemas ''trecu osobu koja se u bibliji naziva Bog''?

Sta vise za ovaj Sveti Duh se kaze da je ''Duh Hristov'' i ''Duh Bozji'' , jasno je o cemu se radi, kao sto je ''duh covekov'' samo ''duh-dah''(nosioc zivota i licnosti) tako je i sa Bozjim Svetim Duhom.
Jednom prilikom je Hristos cak i ''dunuo'' na ucenike i rekao ''primite Duh Sveti'' , sto pokazuje da je to ''dah Bozji'' , kao sto je i kod coveka... Vrlo je jednostavno samo ako covek zeli razumeti..
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
pozdrav
pripremio sam jedan dio spisa iz ranog adventizma
jasno se vidi da nisu vjerovali u trojstvo
i njima je kao i drugim vjernim kršćanima Sveti Duh bio sila Božja, nikakva osoba - ličnost
 

Prilozi

  • Sveti Duh.pdf
    115,1 KB · Pregleda: 2
Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.698
pozdrav
pripremio sam jedan dio spisa iz ranog adventizma
jasno se vidi da nisu vjerovali u trojstvo
i njima je kao i drugim vjernim kršćanima Sveti Duh bio sila Božja, nikakva osoba - ličnost

Naći ćeš ti tamo šta god želiš.
Rekoh da tamo nema definicije jer se ,šaralo, i trojica i dvojica i jedan šta god želiš naći ćeš.
Bilo je i učenja da je Isus DUH pa se odustalo vremenom od te ideje koju Js nastaviše gurati dalje.

Ima tu više opasnosti u svim tumačenjima jer se može otići u krajnost.
Prvo: Bog kao Otac je LIČNOST a to povlači da Sin bude LIČNOST i pošto je Otac ličnost i Sin je Ličnost i Sveti Duh je LIČNOST.
To nisu TRI BOGA već jedan Bog koji STVARA i JEDAN BOG koji otkupljuje kroz TELO zvano Sin (Otac večni) i JEDAN Bog koji je sveprisutan kao Duh Sveti koji je i U Ocu i u Sinu jer njih dvoje nisu dva Boga odvojena već jedan koji se u telu pokazao. Čuvajte se odbacivanja biklo koje od sve tri službe da je ne pretvorite u bestelesnu ili BEZLIČNU to je mnogo opasan posao.

Nije Isus ni stvoren niti je duh u službi Spasitelja ali je NJEGOV DUH Duh Ocai dolaze u vernike.
U trećoj službi se kao Duh objavljeje U NAMA taj isti koji nas stvori i koji nas otkupi.
Js greše kad Isusa stvaraju i ne vide Boga u telu. greše kad ga u sledećem dolasku gledaju kao DUHA jer tad će U TELU STIĆI kao car. A u SADAŠNJOJ SLUŽBI DUHA on i TU OSOBNOST pretvaraju u energiju bezličnu i nigde nemaju Boga kao spasitelja već jednu imaginaciju okovanog Duha na nebu koji ništa ne može da učini več drugi umesto Njega....jako loše učenje jer time Isusa čine stvorenjem i onda ostavlja telo i vraća se kao ne vidljivi Duh...to samo rob može učiti.

Kako Otac misli i odlučuje i daje i poučava tako i Otkupitelj isto čini i potom Duh Sveti kao ličnost TREĆE SLUŽBE isto čini. Nespretnna formilacija je u jednoj reči pogrešila što nereče TRI SLUŽBE JEDNOG BOGA i sve bi bilo rešeno ovako imaju što jeste ispravno TRI LIČNOSTI jer Bog ne gubi ličnost ni u jednoj službi ali nisu TRI BOGA već tri lica jednog Boga u tri službe. Sve izvan toga će biti kontradiktorno.

Znači, verovanje je ispravno samo je definicija TROJICA neispravna već JEDAN u TRI SLUŽBE. Bog ima DUHA i to nije drugi Bog i začinje TELO u kojem će se ON isti pokazati ni to nije drugi Bog. Nije Bog iznedrio drugog Boga i iznedrio trećeg Boga već se On jedan pokazao u svemu jer je S V E M O G U Ć.
Kad čovek ne gleda Boga kao fikciju već kako čita onda razume ako iskreno traži.
Mišljenja sam da je tu jedino Antonijadz shvatila sve ovo, nemojte se ljutiti ali tako sam zaključio.

Mire bracika,u čemu je razlika da li će osoba da dune ili će u obliku vetra stići Duh Sveti?
Bog kad je dunuo u prah On je tad i verar-vzduh akli i DUHA dao zajedno jer bez Duha čovek ne živi. Jeste Duh životvorna sila ali je ličnost koja odlučuje, pečati,žalosti se,radostan je,daje darove, svedoči našem duhu, poučava.... tom izjavom da je treća služba Boga samo enwergija si na liniji Js koji bracika HULE nemoj otići u pogrešnom molim te samo polako ti sam razmisli i nemoj žuriti ovo je materija koja se veoma lagano radi.Veoma klizav teren ako nije Duhom svetim poučen pa i da jeste opet razum želi terati svoje i pogrešiti. U pravu si da nemaju tri Boga ali postoje tri službe istog i u svakoj službi se Bog otkriva kao LIČNOST.

Ti kao Pravoslavac imaš dobru osnovu da jesu to u svakoj službi ličnosti samo nisu trojica već jedan otuda izjava ko nema SINA taj nema Oca jer se u Sinu Otac objavio.Nemoj odbaciti LIČNOST Duha Svetoga jer to nije dobar posao.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
21.09.2012
Poruka
302
Js greše kad Isusa stvaraju i ne vide Boga u telu.
Kog Bog treba da vidimo u Isusovom telu? Jel Jehovu?
Jel prorostvo za Jehovu kaze da ce doci poravnatom stazom, je li onda u Isusovom telu Jehova?

Mozes li odgovoriti na ovo, hvala.
tom izjavom da je treća služba Boga samo enwergija si na liniji Js koji bracika HULE nemoj otići u pogrešnom molim te samo polako ti sam razmisli i nemoj žuriti ovo je materija koja se veoma lagano radi.Veoma klizav teren ako nije Duhom svetim poučen pa i da jeste opet razum želi terati svoje i pogrešiti.
U cemu je po tebi razlika izmedju hule na 'OCA', 'SINA' i 'SVETOG DUHA'?

Zasto je hula na OCA oprostiva a na sveti duh nije kada se radi o potpuno istom Bogu, koji je samo u drugoj sluzbi, kako kazes!?

Zasto je hula na SINA oprostiva, a znamo da je isti Bog u toj sluzbi?
 
Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.698
Kog Bog treba da vidimo u Isusovom telu? Jel Jehovu?
Jel prorostvo za Jehovu kaze da ce doci poravnatom stazom, je li onda u Isusovom telu Jehova?

Onog koji se javi U TELU kako apostol reče znajući svitke o kome govore.
Baš taj što posla glasnika svog da stigne potom će sam dole kao OTAC VEČNI.


Mozes li odgovoriti na ovo, hvala.
U cemu je po tebi razlika izmedju hule na 'OCA', 'SINA' i 'SVETOG DUHA'?

Hula na Oca je hula na službu Stvoritelja gde stvorenje nije videlo Tvorca ali ima dela Njegova iz kojih može da shvati.Čoveku Bog dozvoljava da ne shvati Boga kao Tvorca i da pohuli te da mu se oprosti.
Na drugu službu Spasitelja takođe može da ne veruje jer n ije videi i može mu se oprostiti. treća služba Duha koji SVEDOČI NAŠEM DUHU nema izgovora da nije obavešten jer stalno preko savesti i razuma je poučavan o istini i ko to odbaci nema izgovora nisam znao, nisam čuo, nisam razumeo jer jeste Duh stalno bio tu i uvek osvedočavao zato tu nema izgovora ni oprosta.

Neispravno je gledati po veličini koji je Bog veći jer je JEDAN samo je razlika u službi-objavi jer Adam i Eva nemaju izgovora jer videše a mi nismo. Apostoli videše Spasitelja i nemaju izgovora mi nismo videli.Duh Sveti je U SVIMA bio ateista ili vernik u svima deluje i niko ne može reći nisam znao da je zlo ubiti ili nisam znao da sam grešan jer bi lagao i to znaju baš svi.Duh Božji svedoči našem duhu za Istinu tj. službu TELA, ne svedoči Dih Sveti za sebe već za delo učinjeno u predhodne dve službe (Stvaranje, Spasenje) da niko nema izgovora i to je značenje da se ta služba ne može oprostiti jer nema izgovora a ne zato što je Duh veći od Boga...apsurd.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
21.09.2012
Poruka
302
Onog koji se javi U TELU kako apostol reče znajući svitke o kome govore.
Baš taj što posla glasnika svog da stigne potom će sam dole kao OTAC VEČNI.
Dobro, ko je OTAC VECNI, Jehova ili Hrist?
Hula na Oca je hula na službu Stvoritelja gde stvorenje nije videlo Tvorca ali ima dela Njegova iz kojih može da shvati.Čoveku Bog dozvoljava da ne shvati Boga kao Tvorca i da pohuli te da mu se oprosti.
Evo gore iznad si rekao da ce OTAC VECNI da stigne na zemlju, kako sada ovo da razumem! Ako je OTAC na zemlji onda ga videse i hula na njega bi trebala da bude podjednako neoprostiva, ali citamo da nije.
Na drugu službu Spasitelja takođe može da ne veruje jer n ije videi i može mu se oprostiti.
Nekako si previse zamrsen u ovoj svojoj tezi. I ranije te pitah da mi objasnis a ti nisi, pa te ponovo pitam:
Ko je Isus Hrist OTAC ili SIN?

Kontam da je SIN telo... a duh u SINU OTAC.... SIN izlazi na nebesa u materijalnom telu i idalje je OTAC podeljen... deo OCA u SINU(telu) a deo van njega!

Da li ce MATERIJALNI SIN(Isus) vecno postajati ili u nekom trenutku prestaje da postoji?

Da li je OTAC u stvari Bog iz starog zaveta Jehova?

________________________________________________________

Je li ti mislis da se ovo o huli nije odnosilo na one koji su videli Hrista!? Upravo nam pismo govori da su neki bas u to vreme hulili. Dakle, videse SPASITELJA i pohulise, ali to je oprostivo! Cime ces mi pokazati da sluzba SINA ima manju ulogu u nasem spasenju od SLUZBE svetog duha? Daj mi mesto gde su to APOSTOLI rekli! Nije li ovakav stav unizavanje SINA i sve golgote koju podnese zbog nas! Po kome se mi mirimo sa Bogom nego po sluzbi SINA, ko nas je ISKUPIO nego SIN! I sad hoces da mi kazes da sluzba SVETOG DUHA u nasem spasenju je veca od ovog sto je sluzba SINA uradila!
Daj mi APOSTOLSKE reci da je to tako. I ja cu odmah tako verovati svim srcem.

Videli smo APOSTOLSKE reci da nam ZIVOT zavisi od SPOZNANJA jednog zivog Boga i Isusa Hrista. Ako i sveti duh ima SPASONOSNU ulogu zasto to APOSTOLI ne pomenuse?
treća služba Duha koji SVEDOČI NAŠEM DUHU nema izgovora da nije obavešten jer stalno preko savesti i razuma je poučavan o istini i ko to odbaci nema izgovora nisam znao, nisam čuo, nisam razumeo jer jeste Duh stalno bio tu i uvek osvedočavao zato tu nema izgovora ni oprosta.
Daj APOSTOLSKE reci da je ovako kao sto kazes.
Zasto je Hrist poslao APOSTOLE da propovedaju kada je uloga svetog duha kao SVEDOKA nezamenljiva!? Sta oni imaju da svedoce kada Bog u sluzbi SVETOG DUHA svedoci!? Ko to moze bolje od samog Boga uraditi!?

Bog je ostavio dezurnog policajca u nama SAVEST da nam govori sta je dobro a sta ne, tako da niko nema izgovora! Onaj ko je slusao propovednike APOSTOLE je i poverovao, krstio se pa tek onda primio DAR duha svetoga. Zasto APOSTOLI kazu da su ucenici tog vremena sveti duh dobijali i po nekoliko meseci posle krstenja?
Oni su u sustini i pre PROPOVEDNIKA po savesti znali sta je dobro a sta ne. Propovednik dolazi govori im radosnu vest i oni uzveruju, a DUHA jos uvek nema.... oni donose korenite promene u svom zivotu posto im je motiv sluzba zivome Bogu i oni vise ne idu preko SAVESTI... krastavaju se i tek tada primaju taj dar.
Da DUH dolazi posle i sam Hrist kaze i ne samo to vec mi moramo traziti DUH, a slozices se da jedan nevernik ili takozvani vernik nije ni svestan te potrebe... dalje Hrist kaze sve sto vise trazimo vise cemo i dobiti.

Kad dakle vi, zli budući, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više otac nebeski dati Duha svetoga onima koji ištu u njega?(Luka 11:13)

Ko daje DUH? OTAC nebeski!

Zanimljivo je da Hrist govori o DUHU kao o necem na meru.

Apostoli govore nesto slicno:

A mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego Duha koji je iz Boga, da znamo što nam je darovano od Boga;(1.Kor. 2:12)

Tesko da je DUH Bog, on moze biti samo deo Boga.

I biće u pošljednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svojega na svako tijelo, i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjeće utvare i starci vaši sniće snove;(Dela 2:17)

A Bog nada da ispuni vas svake radosti i mira u vjeri, da imate izobilje u nadu silom Duha svetoga.(Rimljani 15:13)

Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga,
koji je dao svetoga Duha svojega u vas.(1.Sol. 4:8)

Jasno je iz APOSTOLSKE nauke da SVETI DUH nije Bog! SVETI DUH je Boziji.... SVETI DUH je u Bogu!

Hocu da mi kao ja tebi pokazes gde su APOSTOLI ucili kao ti.

Pozdrav i hvala
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
16.328
To ti Isusu reci kako je smeo sebe pokazati kad su Oca tražili, vidiš kakvim ti Njega smatraš jer ne veruješ.

Ništa sporno. Naravno da im Sin može pokazati Oca, kad je Sin Bog kao što je i Otac Bog. Što bi Bogu bilo nemoguće?

TELO viče DUHU koji je izašao jer je po tom Duhu začeto. Znam da postoje razni profili u toj crkvi ali da ih ima i sa tolikim minusom to nisam do sad znao.
Nemoj izostaviti nekog od njih trojice kad moliš ako uopšte om onog lika što glumi ženu imaš kad i Isusu obratiti molitvu.

Tijelo ne viče, niti tijelo može vikati. Vikati može samo osoba. Prema tome, ako je po tebi u tijelu osoba Oca, onda viče Otac. Zar je zaista moguće zamisliti i prihvatiti da Otac viče: "OČE MOJ ZAŠTO SI ME OSTAVIO?"

Konfuzija iz tvoje glave sad postaje vidljiva i zaista ti nije lako.

Da, iz moje glave izlazi konfuzija, a ovo gore "vikanje Oca Ocu" izlazi iz tvoje glave i "ravno je samoj Božjoj bistrini".

Tebi je TELO samo sebe začelo jer nema ništa po Duhu niti u Telu ima sva punina Božanstva....izvini, da sam znao da si toliko bolestan nebih toliko vremena gubio na tebe da se možeš odmoriti. Sad ti verujem sve što kažeš jer šta može čovek u takvom stanju drugo i ponuditi...?

Ja vjerujem i ispovijedam da Otac rađa Sina, a ti druge uvjeravaš da je Otac rodio Oca. U kakvom stanju si ti do ovoga došao, ja ne bih uopće odgonetao.

Neka ti se Bog smiluje i pomogne da poveruješ i izbaviš se iz zverinjih kadži.

Tebi su svi drugi u "zvjerinjim kandžama", kao što su onome u zatvoru svi drugi "iza rešetaka".

Sigurno ti je težak posao dole u kanalizaciji a uz to i neverstvo te pritiska i ja na sve to bezobzirno tražim da znaš Bibliju....izvini neću te više opterećivati nije fer.

Ništa ti neće koristiti prestaneš li se baviti sa mnom i drugima, tvoji problemi su u tebi.

Čitam ,i nemožem da vjerujem , dalije to stvarnoslap

Nije valjda da je i tebe Lavić obmanuo? Laviću je Isus iz Nazareta Otac u tijelu. Lavić propovijeda Boga koji zapravo i nema Sina. A kada nema Sina, ne može biti ni Sina Boga.

Da, izraz Trojstvo je samo opisni termin. Ali do 3. veka ti nigde nemas nauku o tri osobe kao takvu.
Ako imas molim te da postavis elemente te nauke kod crkvenih otaca ili nekoga ko je ucio nauku slicnu Trojstvu?
Nema nista slicno, imas samo dualizam..

Bar si nešto razumio, da je "Trojstvo" samo termin. Ali, tim terminom u 3. stoljeću nije izmišljeno novo vjerovanje Crkve, nego je definirano i deklarirano upravo ono što Crkva vjeruje od početka. Opet ću se vratiti slici koju sam već koristio. Što bi ti odgovorio da ja od tebe tražim dokaz da je gravitacija postojala i prije nego što ju je Newton definirao i matematičkim algoritmom opisao njenu zakonitost?

Ti sad kao i ja ranije -pokusavas da proguras pricu da zato sto je Sveti Duh u Bogu, da se onda moze nazvati Bog.

Nikakvu svoju priču ja ne pokušavam progurati, niti je riječ o "mojoj priči". Riječ je o onome što je Crkva vjerovala, a sveti Pavao kaže da je Crkva stup i uporište istine. Tebi očito nije, ti ipak svoj razum i svoje razumijevanje stavljaš iznad Pavlovih riječi, a onda i iznad istine koja je Crkvi povjerena. Koliko god se to tebi činilo, oholost ne "stanuje" u mojim izjavama, nego u tvojim, ti si svoj razum i svoje razumijevanje stavio iznad i Pavlovih riječi i Crkve.

Mozemo mi filozofirati koliko hocemo, i ja sam govorio kao i ti, ali nigde u bibliji ne pise da je Sveti Duh Bog.
Nigde se ne koristi taj termin za njega..
Ovde mozemo odmah stati, jer osnovne elemente za nauku o Trojstvu nemamo..

U čitavoj Bibliji ne nalazimo riječ "kršćanstvo", a ti se deklariraš upravo pripadnikom kršćanstva. Što ti se dogodi i što ti razum prevari? Kako te razum nije upozorio da osnovni elementi za kršćanstvo ne postoje?
 
Top