Šta je novo?

hipokrat

  1. P

    Četiri tipa ličnosti

    Pozdrav svima Šta mislite o Hipokratovim četiri tipa ličnosti? Da li je zaista moguće podeliti ljude na grupe prema ovim karakteristikama? Da li je moguće preći iz jednog tipa u drugi jer ljudi se menjaju, po nekom mom mišljenju? Možda neko ovde zna nešto više nego što wiki piše
Top