Šta je novo?

70.000

  1. arcadius

    ЈУ Речник 1.1

    ЈУ Речник је за сада најбољи freeware ЈУ речник!-ЈУ Речник је"freeware" програм на југословенском језику који садржи 70.000 југословенски/BHS и енглеских фраза. Превођење речи је двосмерно, дакле можете укуцати како југословенску/BHS тако и енглеску реч а програм ће вам дати листу превода...
Top