Šta je novo?

Rezultati pretrage

 1. M

  Šta je po Vama obrazovan čovek?

  Obrazovan čovek se rađa , a ne školuje , sposopnost da što u kraćem vremenskom periodu razume neku kako pojavu ( postojeća znanja ) , intelektualac ( obrazovan čovek , koja proširuje nova znanja ( materijalna ili duhovna)) , kao što sam ja...
 2. M

  Srđanova matematika

  evo mene opet , daću vam jedan primer koji dovodi u pitanje skupove brojeve ( racionalne , iracionalne , realne ), pitanje je da li bio koji realni broj možemo napisati u obliku razlomka ( racionalni broj) vidimo se opet !!!!
 3. M

  Srđanova matematika

  do 3.21 https://skydrive.live.com/?cid=48f411219265cf17#cid=48F411219265CF17&id=48F411219265CF17%21105
 4. M

  Srđanova matematika

  do 3.15 https://skydrive.live.com/?cid=48F411219265CF17&id=48F411219265CF17!105 - matematika nova osnova.
 5. M

  Srđanova matematika

  napraljeno u latex , pdf , vidimo se uskoro https://skydrive.liv...19265CF17!105
 6. M

  Srđanova matematika

  Kako ću ovo rešiti sa znanjem sadašnje matematike kao na slici -http://docs.google.com/file/d/0BzkWG0xdRpPYeTRKdjNEMm1qZjg/edit realnost pokazuje da su ove stvari moguće . -Moja matematika napisana u latex ( početak , nastaviće se ) valjda ćete je razumeti...
 7. M

  Srđanova matematika

  ispravljao sam greške i dodavao nove stvari koje su nedostajale [S1]-[S30] PDF - srdanova matematika.pdf
 8. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti praznina broj) , ostali delovi se spajaju, gde ima kontak brojeva ostaje ostalo se briše Proces: P1-¤2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.0)¤2(2)2¤=1 P2-¤2(2)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.1)¤2(2)2¤=1...
 9. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Dva I više negaciska oduzimanja mogu se skraceno napisati Proces: P1-y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)12¤>y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1 y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤>y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1...
 10. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Negacisko oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti nejednacina Proces: P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<21, 31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ...
 11. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti praznina broj) , ostali delovi se spajaju, gde ima kontak brojeva se briše Proces: P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 P2-¤1(6)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.1)¤2(2)2¤=1 P3-¤2(6)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.2)¤2(2)2¤=2...
 12. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Dva I više negaciska sabiranja mogu se skraceno napisati Proces: P1-y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1,y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤>y1 y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤<y1,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1 y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤>y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤<y1...
 13. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Negacisko sabiranje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti nejednacina Proces: P1-¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1 , ¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0 ¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<21, 016¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1...
 14. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti praznina broj) , ostali delovi se spajaju Proces: P1-¤2(2)2(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.0)¤2(2)2¤=1 P2-¤3(2)1(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.1)¤2(2)2¤=1 P3-¤4(3)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.2)¤2(2)2¤=2...
 15. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Dva I više negacije broja mogu se skraceno napisati Proces: [68]-funkcija negacija broja jednacina-nejednacina SM-ne poznaje funkcija negacija broja
 16. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Negacija broja može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao nejednacina Proces: [S67]-negacija broja jednacina-nejednacina SM-ne poznaje negacija broja jednacina-nejednacina
 17. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-U jednacini(nejednacini) broj može imati dva I više razlicitih vrednosti Proces: [S65]-funkcija jednačina-nejednačina SM-poznaje funkciju, aksiom , realna(beskonačna), funkcija nejednačine (manje) je integral ( površina,zapremina)...
 18. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Dva I više srcka imaju zajednicki prvi (poslednji) broj Proces: [S64]-srcko zajednicki broj SM-srcko zajednicki broj
 19. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Dva I više brojaca (nejednako korenovanje) mogu se skraceno napisati Proces: [S63]-funkcija brojaca delenja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina SM-ne poznaje funkciju delenja (nejednako delenje)
 20. M

  Srđanova matematika

  Prepostavka-Brojac delenja (nejednako korenovanje) može se naznaciti kao nejednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao nejednacina Proces: [S62]-brojac delenja (nejdnako korenovanje) jednacina-nejednacina SM-ne poznaje brojac delenja (nejednako korenovanje) jednacina-nejednacina
Top