Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. J

    Psihologija

    Savremena psihologija je nauka, u pravom smislu reči, i najpreciznija formulacija objekta interesovanja psihologije je psihički život ljudi i životinjnja uključujući celokupnu ljudsku delatnost u odnosu prema sebi i okolini. Ona je nauka sa jednim metodom više od drugih nauka. Taj metod jedino...
Top