Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. A

    Hipokratova zakletva

    Hipokratovu zakletvu tradicionalno polazu ljekari obavezujuci se na ustrajavanje u etickom vrsenju duznosti svoje profesije. Iako ne postoje nepobitni dokazi pretpostavlja se da je zakletva djelo Hipokrata, oca medicine, ili nekog od njegovih ucenika. Nastala je oko IV vijeka p. n. e. Iako je...
  2. A

    Informacije o tuberkolozi

    Tuberkuloza (TBC) je hronicno infektivno oboljenje izazvano odredjenim bacilom koji je otkrio Robert Koh 1882 godine i po njemu se naziva Kohov bacil. Do otkrivana BCG vakcine i lijeka streptomicina ova bolest je harala u svim zemljama svijeta, a narocito u nerazvijenim zemljama. Poznat je izraz...
Top