Šta je novo?

Rezultati pretrage

 1. J

  Globalni zagrevanje-istina ili ne

  Evo Mire, ovde ćemo. Odmah da kažem da tekst koji si postavio ne govori o globalnom zagrevanju već o lokalnim zagrevanjima...kao što sam i rekao. U samom tekstu koji si postavio uopše se ne govri o glabalnom zagrevanju već o uticaju betona na lokalnu mikroklimu. Znači ne globalno već lokalno...
 2. J

  Jovan 1,18-Da li smo videli Boga ili ne?

  Iv 1,18: Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani. Tekst u Jovanu 1,18 kaže da Boga niko nikada nije video. Tekst ukazuje da kao što i uči Biblija da Jahve(Bog) se ne može videti. Naravno, niti može biti priustan u svojoj prirodi među stvorenim...
 3. J

  Jovan 16,29.30-Šta to "sve" Isus zna?

  Ovaj stih se koristi na forumu da se suprotstavi Hristom priznaju da "ne zna" dana i časa dolaska. Ako je Isus rekao da ne zna zašto Mu mi pripisujemo ono što On sam kaže dsa nije? Ovde učenici kažu "sve znaš" ali u kom kontekstu. Isus u ovom poglavlju razgovara sa učenicima o duhovnim stvarima...
 4. J

  Nemoj imati drugih bogova uza me!

  Da li se ova zapovesti odnosi samo na puko oslovljavanje Boga tipa Isus, Jahve a en Zevs, Artemida, Svarog? Da li smo prekršioci ove zapovesti samo ako imamo pogrešno oslovljavanje Boga ili ako imamo pogrešnu predstavu o Bogu? Ovu zapovest kršimo ne samo ako Boga nazivamo pogrešniom imenom već...
 5. J

  Kako Bog deluje na srca neznabožaca i obraća ih

  Često smo se pitali kako to Bog deluje na one koji nepoznaju Boga nanačin na koji je nama otkriveno tj. u Pismu. Mi znamo da Bog deluje na srce, dao nam je zakon 10 zapovesti kao osnovu našeg odnosa sa Bogom i ljudima, takođe imamo molitvu kao sredstvo povezivanja sa Bogom, post kao sredstvo...
 6. J

  Zašto je Miler smatrao da je otkrio datum Hristovog dolaska

  Evo ovde ćemo nastaviti. Miler je primenio katolički filter u tumačenju pojmova koji se odnose na nebeske realnosti. Tako je pojam "svetinja" u Danilu 8 i Pavlu 9 Miler kao svaki "katolik" primenio na zemlju. Pošto je primenio katolički fillter tumačenja logično je da je "čiščenje" svetinje za...
 7. J

  Isus Hrists pre rođenja na zemlji

  Evo pošto se ta tema povela možemo je ovde nastaviti. Da rasteretimo temu koja se bavi pitanjem Hristovog Božansva na zemlji što je sasvim druga tema u odnosu na ovu kojom se bavimo. Pitanje Hristovog predpostojanja nije vazano za Njegovu prirodu posebeno za prirodu na zemlji. No, da vidimo...
 8. J

  Šta je Duh, Krv i Voda, 1. Jovanova 5,6.8

  Započeo bih novu temu, možda i neće dugo trebati da se piše u njoj ali pozvim sve da daju svoje viđenje šta predstavlja vodu, krv i duh kojim se svedioči za Hrista. Otprilike mnogi znaju šta je voda i krv ali šta je duh ovde pomenut? Dakle, šta je voda, šta je krv a šta je duh koji svedoči...
 9. J

  Nikejska vera u Trojstvo

  Evo ovde ćemo ovu temu. Najprikladnije je: Dete, opet mašiš suštinu i ne razumeš Damaskina. Damaskin govori u kontekstu našeg poimanja vremena. Za nas i naše poimanje vremena Sin Bog je Bespočetan. Ali pogledaj šta kaže u odnosu na Oca: "Jedan je Otac, Otac i bespočetan, odnosno bezuzročan...
 10. J

  Kojim jezikom su Isus i apostoli pričali i kojim jezikom je napisano jevanđelje

  Ovde ćemo prebaciti ovu temu da ne bismo je mešali sa temom o Hristovom Božanstvu... Radi bolje preglednosti.
 11. J

  Dogma ili odnos sa Hristom "vrata pakla" neće nadvladati

  Petar je grešio nije sačuvan od jeresi. Hristos je obećao da odnos između Njega i čoveka neće biti narušen nikada. Jeresi su se pojavile i to dokazuje da Hristos nije obećao da će uvek svaki vernik koji Ga ispoveda imati 100% ispravnu dogmu.
 12. J

  Od čega nas je Gospod izbavio i kako

  Dakle, moramo razumeti od čega nas je Gospod izbavio i kako..Ovo kako nas je izbavio je najvažnije. Izbavio nas je od dve stvari... 1. Od greha(pripisao je greh na sebe) 2. Od smrti(podebio je smrt) Dakle, Gospod Isus je nas izbavio od dve stvari..ali kako od jedne a kako od druge? To je...
 13. J

  Kome je greh pripisan ako je Isus Bog i Čovek

  Još jedna kratka tema bi mogla se otvoriti a povezana je sa temom "Je li Isus na zemlji Bog". Naime, usko povezano sa tom temom jeste pitanje greha. Kako je ovo pitanje rešeno. Mi znamo da Biblija govori da je sav greh "pao na Njega". Proroci i apostoli govore da je Hristu pripisana naša...
 14. J

  Da li je Hristos Božanske prirode na zemlji?

  Evo ovde ćemo o temi Hristovog Božanstva na zemlji. Dakle Jovan 1 kada govori o Reči koja je postala telo da li time implicira Božasntvo tela? Biblijski pisci Hrista nigde ne zovu sa Theos-Bog. Obraćaju Mu se sa Gospod(ar)-Kirios i samim tim pokazuju kako zamišljaju Hristovu prirodu. Takođe...
 15. J

  Ukida li Pavle Subotu i praznike- Kolološanima 2,16.17?

  Dragi prijatelji želeo bih ovde da obratimo pažnju na ovaj tekst iz Kološana 2,16.17 koji se često citira među tradicionalistima i većini hrišćanskih zajednica kao dokaz da Pavle oslobađa hrišane držanja praznika i subote. Takođe napomenuću da i kod samih Adventista i ostalih hrišćana koji...
 16. J

  Hoće li se Jerusalim obnoviti

  Evo malo sam pregledao diskusije pa mi je zapalo za oko jedan segment istih, vezano za raspravu oko obnove Jerusalima a u sklopu diskusija vezanih za proroštvo Elen Vajt. Ovo je zanimljiva tema zato bih je izdvojio kao posebnu a videh jedan komentar da će se Jerusalim obnoviti koji je izneo...
 17. J

  Sola Scriptura- da li je dovoljno

  Draga braćo, ovim postom želim samo da čujem mišljenja o ovom principu koji je karakterističan za Protestantizam. Da li se slažete sa time i zašto i obrnuto. Naravno, u kratikim crtama:). No, inpiracija za ovu temu mi je jedan tekst koji sam našao na jednom drugom forumu. Jedan učesnik je...
 18. J

  Hoće li biti braka u Raju

  Evo teme za našu raspravu o braku u Raju. Natavljamo ovde. Mire000, zatrubi u trubu prvi:)
 19. J

  Proroštva sestre Vajt(Elen Vajt)

  Evo još jedna tema u vezi Elen Vajt sa ciljem da se ovde istaknu neka proroštva sestre Vajt i time možda rastereti tema o "poučnim i lepim mislima" Elen Vajt te time se poradi i na preglednosti tema vezanih za Elen Vajt. Da otpočnem sa prvim:). Grad Njujork: "Ja nemam neke posebne svetlosti...
 20. J

  Lepe i poučne misli sestre Vajt(Elen Vajt)

  Novo srce znači nov um: "Reči 'daću vam novo srce' znače 'daću vam novi um'. Ova promena srca uvek je praćena jasnom koncepcijom hrišćanske dužnosti, razumevanjem istine. Jasnoća našeg sagledavanja istine biće srazmerna našem razumevanju Reči Božije. Onaj ko Svetom Pismu posvećuje punu pažnju...
Top