Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. G

    Hitno mi treba pomoc oko zadatka iz hemije

    1) Koliko grama vode je potrebno za gasenje 140g zivog kreca? 2) Koliko grama ugljenika treba da sagori da bi se u reakici dobijenog CO2 sa kalcijum-hidroksidom istalozilo 50g kalcijum-karbonata? 3) Koliko se grama CaO a koliko CO2 dobije zarenjem 50g CaCO3 4) Napisi zadatak i rijesi ga...
  2. G

    Molim vas hitno pomoc oko zadatka

    U jednoj posudi nalaze se iste mase žive i vode do visine 40cm. Koliki hidrostatički pritisak vrše ove dvije tečnosti na dno posude?
Top