Rezultati pretrage

 1. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  c2=y2/Mr=2.8/56=0.05 mol/l c1*V1=c2*V2 V2=c1*V1/c2 V2=0.2*0.25/0.05=1 l=1000 ml V(vode)=V2-V1=1000-200=800 ml
 2. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Kod ravnoteze CH3COOH<------------>CH3COO- + H+ dodatak alkalnog hidroksida ce reagovati tako sto ce OH- joni iz alkalnog hidroksida da reaguju sa H+ jonima i stvorice vodu tako da ce se ravnoteza pomerati u desno jer ce se smanjivati koncentracija H+ jona pa da bi se nadoknadili ti joni...
 3. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  2Ca+O2----------------->2CaO n(O2)=V(O2)/Vm=2.8/22.4=0.125 mol n(CaO)=n(O2)*2=2*0.125=0.25 mol deltaH(CaO)=Q/n(CaO) deltaH(CaO)=159/0.25=636 kJ/mol
 4. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Ar(Cu)=(63*w1+65*w2) Ar(Cu)=(63*0.69+65*0.31) Ar(Cu)=43.47+20.15=63.62 g/mol
 5. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  R1/R2=5.2/2.6*10(-8) R1/R2=2*10(8)
 6. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Da li je resenje 2*10(8) puta.
 7. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Pisaces tako sto moras da znas oksidacioni broj svakog elementa Na je +1 a SO42- jer potice od kiseline H2SO4 pa je formula Na2SO4 da bi molekul bio elektroneutralan.
 8. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  p*V=n*R*T n=p*V/R*T n=150*10(-3)*90.64*10(3)/8.314*355.15 n=13596/2952.717=4.6 mol V=n*Vm=4.6*22.4=103.04 l Jedino koju bi formulu mogao da koristis je p*V=n*R*T samo kod zapremine uzmes Vm=22.4 l
 9. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  CH3COOH+NaOH------------------->CH3COONa+H2O CH3COOH-------------->CH3COO- + H+ K={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH} n(CH3COOH)=c*V=0.5*0.8=0.4 mol n(NaOH)=c*V=0.5*0.4=0.2 mol u visku je kiselina pa na osnovu jednacine izreaguje 0.2 mol kiseline. n(CH3COONa)=n(NaOH)=0.2 mol...
 10. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Mislim da ne moze zato sto bi onda dobio alken CH3CH(CH3)CH=C(CH3)CH3 i onda nebi ti mogao alken biti cis i trans.
 11. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Resenje je CH3CHOHCH(CH3)CH(CH3)CH3 umesto da je sekundarna grupa CH2 CH je sekundarna grupa gde je vezana OH grupa i naziv je 3.4 dimetil-2-pentanol.
 12. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Posto ima cetiri primarna dva tercijarna i jedan sekundarni ugljenikov atom to je alkohol koji ima 4 CH3 grupe, 2 CH grupe i 1CH2 grupu. Mora da ima i CH grupu jer je sekundarni alkohol ali ja nikako ne mogu da nadjem u formuli cetvrtu CH3 grupu.
 13. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  1. ro=3.6 g/cm3 V=450 ml a w=10% mr=ro*V=3.6*450=1620 g ms=mr*w=1620*0.1=162 g CuSO4 3. c=0.5 M a V=600 ml n(NaCl)=c*V=0.6*0.5=0.3 mol m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=58.5*0.3=17.55 g 2. c1*V1=c2*V2 c1=1 M V2=300 ml a c2=500 mM 1*V1=0.3*0.5 V1=0.3*0.5/1=0.15 l=150 ml 4. ro(etanol)=0.789 g/cm3...
 14. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Fizicke promene supstanci su one promene kada supstanca menja samo fizicka svojstva. To su npr. zagrevanje vode, rastvaranje secera, cepanje papira, mlevenje kafe, plima i oseka, cedjenje soka iz voca, savijanje zice itd.Hemijske promene su promene kada od jedne supstance nastaje druga . To su...
 15. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  1. m(vode)=36 g n(vode)=m(vode)/Mr=36/18=2 mol 2. S+O2---------->SO2 m(S)=16g n(S)=m(S)/Mr=16/32=0.5 g n(S):n(SO2)=1:1 n(SO2)=n(S)=0.5 mol m(SO2)=n(SO2)*Mr=0.5*64=32 g 3. 2Mg+O2---->2MgO n(MgO)=2 mol n(Mg):n(MgO)=2:2 n(Mg)=n(MgO)*2/2=2*2/2=2 mol m(Mg)=n(Mg)*Mr=2*24=48 g
 16. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Ja mislim da se zadatak radi na sledeci nacin mr=100 g a w=0.0905 pa je ms=w*mr=0.0905*100=9.05 g mr=ms/w=9.05/0.362=25 g a m(vode)=100-25=75 g
 17. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Zadatak se radi tako sto resavas dve jednacine sa dve nepoznate. ms1+ms2=msu 12+ms2=mru*0.09/(-1) 200-12=mru-0.09*mru mru=188/0.91=206.7g a masa rastvorene supstance je mr1+mr2=mru 200+ms2=mru ms2=mr2 6.7g kada oduzmes masu 9% rastvora od mase 6% rastvora
 18. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Prvo napisi reakciju: 2CH3CH2OH+2Na-2CH3CH2ONa+H2, zatim preko gustine koja nije 79g/cm3 nego 0.79g/cm3 i zapremine nadjes masu.Pogledas sta je u visku i to je natrijum.Onda nadjes molove etil-alkohola i na osnovu jednacine nadjes molove vodonika i na osnovu izraza da jedan mol supstance ima...
 19. M

  Pitanja i zadaci iz Hemije

  Molim vas da mi pomognete oko zadatka. 1. Koliko se grama 10% rastvora sumporne kiseline i koliko se grama 20% rastvora iste supstance dobija iz 80g 18% rastvora? 2. Iz 32g metana u reakciji sa hlorom pod odredjenim uslovima dobija se smesa hlorovanih derivata.Odnos molova te smese je 12:5:2:1...
Top