Rezultati pretrage

  1. C

    Valencija hemijskih elemenata

    Interesuje me ,kako da odredimo koliko je neki element valentan?Slabo smo to gradivo u skoli obradil. Takodjer kako da znamo koliko je neki element valentan ako ima sposobnost da bude visevalentan?
  2. C

    Zapremina pri STP

    Na 82°C ima pritisak 90,64 kPa zauzima zapreminu od 150 l.Kolika ce biti zapremina pri STP ? Zamolio bih vas da mi napisete formule ako se budem susretao sa zadacima u kojima se trazi izracunavanje temperature pri STP i pritiska pri STP .
Top