Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. M

    Pitanja i zadaci iz Hemije

    Koliko grama 36,2% hlorovodonicne kiseline i koliko grama vode je potrebno za pravljenje 100 grama rastvora masenog udela 0,0905?
Top