Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. K

    Pitanja i zadaci iz Hemije

    zna neko ovaj zadatak,treba mi hitno! Koliko molekula NaOH je potrebno za neutralizaciju 14g sumporne kiseline? Pri ovoj reakciji nastaju so i voda. Koliki je maseni udeo ovako nastalog rastvora?
  2. K

    Pitanja i zadaci iz Hemije

    e moze neko da mi resi ovaj zadatak i hemje pliz! supstanca koja sadrzi kalcijum ima sledeci procentni sastav:23,3%kalcijuma,16,6%sumpora,37,2%kiseonika i 20,9%vode. odredi formulu te supstance.treba mi za kontrolni sutra xd. unapred hvalaaa!
Top