Šta je novo?
Rođen 20.06.1962. u Vinkovcima, Republika Hrvatska. Oženjen, kčer Nikolina.

Muzika, knjige, ponekad neki film
Lokacija
Vinkovci, Hrvatska
Zanimanje
Završio Ekonomski fakultet, radim u financijama.
Top