Šta je novo?

Nedavni sadržaj od Slaki91

 1. Slaki91

  Dresura pasa

  17. SPOLJNI USLOVI KOJI OTEŽAVAJU I OLAKŠAVAJU RAD SA PSOMProstorni i vremenski uslovi u kojima se vrši dresura pasa imaju bitan uticaj na rad psa. Ako su ti uslovi olakšavajući, što će iskusan dreser odmah primetiti, treba ih što više koristiti u početnoj fazi dresure. Nasuprot tome ako su ti...
 2. Slaki91

  Dresura pasa

  16. TRENINGNakon što se završi dresura pasa, da bi se održao nivo izdresiranosti pse je potrebno trenirati. Trening se mora redovno izvoditi, a najbolje je svakog dana izdvojiti malo vremena za rad sa psom. Trening se sastoji u tome što se pas vešto navodi da stalno ponavlja stvorene navike. Pri...
 3. Slaki91

  Dresura pasa

  15. MOGUĆE GREŠKE DRESERAU procesu dresure, dreser može učiniti različita pogrešna dejstva, što otežava rad sa psom i umanjuje njenu vrednost. U daljem to predstavlja smetnju za rad psa. Greške dresera mogu biti različite: 1.Greške koje se javljaju pri nepravilnom korišćenju komande, 2.Greške...
 4. Slaki91

  Dresura pasa

  14. NERVOZE PASAKako je poznato, ponekad se međusobni odnos procesa uzbuđenja i kočenja može narušiti patološki. Međutim, nervoze su rezultat narušavanja nervne delatnosti psa bez nekih vidljivih oštećenja nervnog sistema. Spoljna manifestacija nervoza u ponašanju karakteriše se kod različitih...
 5. Slaki91

  Dresura pasa

  13. TIPOVI VIŠE NERVNE DELATNOSTI PSARazličiti psi nejednako podležu dresuri. Jedni psi brže usvajaju pojedine navike, drugi sporije, ali su kod njih čvršći već stvoreni sistemi refleksa. Susreću se takođe i takvi psi koji teško podležu dresuri i loše izvršavaju radnje. Dreser koji ima lošu...
 6. Slaki91

  Dresura pasa

  11. UTICAJIU svakom konkretnom slučaju dresura po ovom ili onom metodu, ostvaruje se pomoću uticaja. Pri izboru metoda dresure, dreser treba da zna i ume da primeni uticaje kojima se pri radu određenom metodom stvaraju potrebne navike. UTICAJI. To su određeni sistemi konkretnih dejstava dresera...
 7. Slaki91

  Dresura pasa

  9. METODE DRESURESvi nadražaji koje koristimo pri dresuri dele se u četiri osnovne grupe: MEHANIČKI NADRAŽAJI, NADRAŽAJI ISHRANE, ZVUČNE KOMANDE I GESTOVI. Mehanički nadražaji su: milovanje psa, pritisak ruke na različite delove tela itd. Pomoću mehaničkih nadražaja, dreser daje telu psa...
 8. Slaki91

  Dresura pasa

  8. OBLICI AKTIVNOG KOČENJADo sada smo govorili o onim oblicima kočenja koji se uglavnom javljaju pod uticajem spoljašnjih uslova na psa i kada se u kori mozga psa odmah pojavljuje kočeći proces, tj. bez neke prethodne obrade. Za razliku od pasivnog kočenja - bezuslovnog, kod psa može doći i do...
 9. Slaki91

  Dresura pasa

  7.1 OBLICI KOČENJA:KOČENJE (proces suprotan uzbuđenju koji se ispoljava zaustavljanjem dejstava određenih nervnih centara). 1.Bezuslovno (pasivno) kočenje - samo se stvara. 2.Uslovno (aktivno) kočenje - mora se izazvati. -Spoljašnje kočenje, izaziva privremeno zadržavanje pojave refleksa...
 10. Slaki91

  Dresura pasa

  6. POMOĆNIK I NJEGOV ZNAČAJ PRI DRESURIPri dresuri je ponekad potrebno tražiti pomoć od pomoćnika (markiranta). On može imati različitu ulogu. Pri dresuri psa za čuvanje kuće-dvorišta, uloga pomoćnika sastoji se u tome da pomogne stvaranju kod psa uslovnih aktivno odbrambenih refleksa pri...
 11. Slaki91

  Dresura pasa

  4. ZAHTEVI KOJI SE POSTAVLJAJU PRED DRESERAOsnovni faktor koji u procesu dresure utiče na ponašanje psa jeste DRESER. To je razumljivo, jer on izabira i primenjuje na psa potrebne nadražaje pomoću kojih će kod psa dobiti potrebne reflekse. Možemo reći da uspeh u radu sa psom zavisi od toga kako...
 12. Slaki91

  Dresura pasa

  3.2 USLOVNI REFLEKSIUslovni refleksi su oni koje pas stiče u toku života, pomoću iskustva, probe ili dresure. Ponašanje psa se formira u osnovi na račun uslovnih refleksa, zato što se oni stiču. Štene u prvo vreme dok ne ojača, održava svoj život na osnovu bezuslovnih refleksa, a kasnije se...
 13. Slaki91

  Dresura pasa

  3. TEORIJA I.P.PAVLOVA O REFLEKSIMANaučno objasniti i shvatiti ponašanje psa, mogućno je samo na osnovu teorije I.P. Pavlova o višoj nervnoj aktivnosti životinja. Viša nervna aktivnost je rad hemisfera velikog mozga na uspostavljanju veze između organizma i spoljne sredine. Ova se veza ostvaruje...
 14. Slaki91

  Dresura pasa

  Dresiranje Pasa!! 1. OSNOVI TEORIJE DRESURE PASA DRESURA je sistem čovekovog dejstava na psa pomoću kojeg se kod pasa stvaraju i učvršćuju određene navike. TEORIJA DRESURE - to je dosledno i sistematsko izlaganje osnovnih principa koji čine proces dresure kao i opštih stavova koji proističu iz...
Top