Šta je novo?

Nedavni sadržaj od Satka94

  1. S

    Pitanja i zadaci iz hemije

    Mozes li mi ovaj zadatak uradit :) Reakcijom 100 ml rastvora glicina na HNO2 nastaje 6,24 l N2(Azota).Pod pritiskom od 172 kP i temp.303 Kelvina. a)izracunati kolicinu i masu glicina b)kolicinsku i masenu koncentraciju u rastvoru
Top