Šta je novo?

drmilanpesic

lekar integrativne medicine,procena zravlja pomoću pregleda nativne kapi krvi

nanotehnologija,bioenergetika u medicini,matematika
Veb sajt
http://www.darkfield-kg.com
Lokacija
Lapovo
Zanimanje
lekar

Pratioci

Top