Šta je novo?

Nedavni sadržaj od Aleksandrabgd

  1. A

    Dr Slobodan Slović - TEORIJA INVESTIRANJA

    Pardon,gospodin SLOVIC
  2. A

    Dr Slobodan Slović - TEORIJA INVESTIRANJA

    Da li gospodin Slolovic u praksi koristi svoju teoriju na ispravan nacin....ili i dalje radi po starom??
Top