Šta je novo?

Nedavni sadržaj od 123 4

  1. 1

    Doplerov efekat u optici

    Zasto su za Doplerov efekat u optici definisana 2 slucaja: 1.kada se izvor priblizava prijemniku ili prijemnik izvoru 2.kada se izvor udaljava od prijemnika ili prijemnik od izvora ,dok kod D.efekta u akustici osim njih,znaci kada se jedan krece a drugi miruje,imamo i treci slucaj,a to je...
Top