Signup Now
Da bi mogli da pišete na forumu, otvarate nove teme, kao i da vidite download
linkove morate prvo da se registrujete.

Ukoliko Vam nije jasan proces registracije, molimo vas da kliknete OVDE
Ako ste zaboravili lozinku, kliknite OVDE :)

Mnozenje i dijeljenje

Diskusija u 'Matematika' započeta od rozalin, 03.06.2012.

 1. rozalin

  rozalin Član

  Postova:
  90
  Zahvala:
  6
  Posmatrajmo skup N_0. Pomnoziti dva prirodna broja a i b znaci naci broj
  a*b=c
  Broj a je mnozenik, broj b je mnozitelj a broj c je proizvod.
  Mnozenik i mnozitelj jednim imenom zovu se faktori.
  Mnozenjem brojeva iz skupa prirodnih brojeva dobije su uvijek broj iz skupa prirodnih brojeva
  Za mnozenje prirodnih brojeva vrijede sljedece osobine:

  Broj 1 je neutralni element u odnosu na mnozenje a*1=a i 1*a=a
  3*1=1*3=3
  1*7=7*1=7

  Ako je mnozitelj ili mnozenik 0 tada je proizvod 0.
  a*0=0 i 0*a=0
  2*0=0
  0*5=0

  Komutativnost mnozenja
  a*b=b*a
  5*6=30
  6*5=30
  5*6=6*5

  Asocijativnost mnozenja
  a*(b*c)=(a*b)*c
  2*(4*3)=2*12=24
  (2*4)*3=8*3=24
  2*(4*3)=(2*4)*3

  Distributivnost mnozenja prema zbrajanju
  (a+b)*c=a*c+b*c
  (4+3)*2=7*2=14
  4*2+3*2=8+6=14
  (4+3)*2=4*2+3*2

  Distributivnost mnozenja prema oduzimanju
  (a-b)*c=a*c-b*c za a≥ b
  (12-3)*2=9*2=18
  12*2-3*2=24-6=18
  (12-3)*2=12*2-3*2

  Proizvod pozitivnog i negativnog cijelog broja jednak je negativnom proizvodu njihovih apsolutnih vrijednosti.
  a*(-b)=(-a)*b=-(a*b)
  2*(-3)=-(2*3)=-6
  Proizvod dva negativna cijela broja jednak je proizvodu njihovih apsolutnih vrijednosti.
  (-a) *(-b)=|-a|*|-b|=a*b
  (-5)*(-2)=|-5|*|-2|=5*2=10

  Ako je u proizvod paran broj faktora proizvod je pozitivan, a ako je negativan broj faktora uproizvod je negativan.
  (-2)*(-3)*(-4)=-24 (-2)*(-4)*(-5)*(-2)=80

  Kod mnozenja cijelih brojeva vrijede osobine:
  Ako je jedan faktor 0 proizvod je 0
  z*0=0*z=0
  5*0=0
  Broj 1 je neutralan element z*1=1*z=z
  Primjer 7*1=7
  Proizvod broja a i (-1) rezultira suprotnim brojem a*(-1)=-a
  9*(-1)=-9
  Racionalne brojeve oznacimo sa r_n
  U skupu Q za mnozenje vrijede osobine

  Komutativnost
  r_1*r_2=r_2*r_1

  Asocijativnost
  r_1*(r_2*r_3)=(r_1*r_2)*r_3

  Distribucija mnozenja u odnosu na sabiranje i oduzimanje
  r_1(r_2±r_3)=r_1*r_2±r_1*r_3

  Neutralni element je 1
  r_1*1=1*r_1=r_1

  Mnozenjem sa -1 dobijamo suprotan broj
  r_1*(-1)=-r_1

  Mnozenjem sa nulom dobijamo 0(nulu)
  r_1*0=0*r_1=0

  Inverznan element je 1/r_1
  r_1*(1/r_1)=1

  Racionalni brojevi a/b i b/a su reciprocni i vrijedi a/b*b/a=1
  Razlomke mozemo prosiriti
  a/b=a*m/b*m (b≠0 i m≠0)
  2/3=2*5/3*5=10/15

  i skratiti ako vrijedi
  a/b=a:m=b:m (b≠0 i m≠0)
  10/15=10:5/15:5=2/5

  Razlomci ciji su nazivnici dekadske jedinice (10,100,1000,...) zovu se decimalni razlomci.

  Decimalni razlomci mogu se izraziti u decimalnom zapisu kao
  jedna desetinka 1/10=0,1
  jedna stotinka 1/100=0,01
  jedna hiljadnina 1/1000=0,001
  [FONT=&amp]
  I ostale razlomke mozemo izraziti u decimalnom zapisu. To radimo prosirivanjem ili dijeljenjem brojnika s nazivnikom. [/FONT]
  [FONT=&amp]1/2=1*5/2*5=5/10=0,5
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Razlomci izrazeni decimalnim zapisom zovu se decimalni brojevi.[/FONT]

  Svaki decimalni broj sastoji se od dekadskih jedinica, decimalnog zareza i decimalnih jedinica (decimala).

  Dekadske jedinice su lijevo, a decimale su desno od decimalnog zareza.

  Uporedjivanje decimalnih brojeva
  Od dva decimalna broja veci je onaj koji ima veci cijeli dio, a ako su im cijeli dijelovi jednaki veci je onaj koji ima vecu desetinku, pa stotinku, ...
  2,7>1,7 4,5>4,3 4.22>4,21

  Svaki prirodni broj moze se pisati kao decimalni broj.
  3=3,0

  Decimalni broj s prirodnim brojem mnozimo kao da nema decimalnog zareza, ali ju u dobivenom proizvodu napisemo na onoliko decimala koliko ima decimalni broj.

  2,6*5=13,0
  4,4*2=8,8
  Decimalni broj s decimalnim brojem mnozimo kao prirodne brojeve, ali u proizvodu postavimo decimala koliko imaju oba decimalna broja zajedno.
  1,1*1,1=1,21
  Decimalni broj s dekadskom jedinicom mnozimo tako da decimalni zarez pomicemo udesno za onoliko mjesta koliko 0 ima dekadska jedinica.
  4,3*10=43,0
   
  Poslednja izmena: 03.06.2012
  nevena06 i gitttara se ovo sviđa.
 2. rozalin

  rozalin Član

  Postova:
  90
  Zahvala:
  6
  Podijeliti broj a brojem b znaci naci broj c takav da je
  a:b=c odmosno a=b*c

  Broj a je djeljenik, broj b je djelitelj, a broj c je kolicnik .
  Dijeljenjem dva broja iz skupa N_0 ne dobija se uvijek broj iz skupa N_0.
  33:8= 4->nepotpuni kolicnik s ostatkom 1

  Za dijeljenje prirodnih brojeva vrijede sljedece osobine:

  Broj podijeljen sa 1 jednak je samom sebi a:1=a
  5:1=5

  Prirodni broj podijeljen sa samim sobom jednak je 1. a:a=1
  7:7=1

  Nula podijeljena s prirodnim brojem je 0.
  0:a=0
  0:12=0

  Prosirivanje kolicnika
  a:b=c → (a*d) : (b*d)=c
  6:3=2 (6*3) : (3*3)=18:9=2

  Skracivanje kolicnika a:d=c → (a:b) : (d:b)=c za d≠0
  32:4=8 (32:2 ) : (4:2)=16:2=8

  Djeljenje s nulom nema smisla
  6:0=? Ne postoji prirodni broj koji pomnozen s 0 daje 6

  Dijeljenje cijelih brojeva

  Kolicnik negativnog i pozitivnog cijelog broja je negativni broj cija je apsolutna vrijednost jednaka kolicniku apsolutnih vrijednosti zadanih brojeva.
  (-a):b=-(a:b)
  (-6):3=-(6:3)=-2

  Kolicnik dva negativna cijela broja je pozitivan broj cija je apsolutna vrijednost jednaka kolicniku apsolutnih vrijednosti djeljenika i djelitelja.
  (-a) : (-b)= |-a| : |-b|=a:b
  (-4) : (-2) |-4| : |-2|=4:2=2

  Za cijeli broj a vrijede osobine:
  Djeljenjem sa 1 broj se ne mijenja
  z:1=z
  5:1=5
  (-3):1=-3

  Djeljenjem sa -1 rezultira suprotnim brojem
  a: (-1)=-a
  7: (-1)=-7

  Djeljenjem broja sa samim sobom dobije se 1.
  z:z=1
  8:8=1

  Nula podijeljena s cijelim brojem je 0
  0:z=0
  0:2=0

  U skupu Z ne postoji inverzan element za mnozenje. Da bi on postojao i da bi bilo definisano dijeljenje na cijelom skupu brojeva skup Z prosirujemo u skup racionalnih brojeva Q.


  Dijeljenje racionalnih brojeva

  Djeljenje racionalnih brojeva svodi se na mnozenje djeljenika s reciprocnom vrijednoscu djelitelja.
  r_1:r_2=r_1*(1/r_2)
  a/b:c/c=a/b*d/c
  2/3:4/5=2/3*5/4=2*5/3*4=10/12

  Kilicnik mozemo zapisati kao dvojni razlomak
  a/b:c/d=(a/b)/(c/d)
  (4/5)/(2/3)=4*3/2*2=12/10

  Dijeljenje decimalnih brojeva

  Decimalni broj dijeli se s prirodnim brojem kao da nema decimalnog zareza , ali se u kolicniku naznacava decimalni zarez kad se zavrsi s dijeljenjem cijelog dijela djeljenika.
  15,5:5=3,1

  Decimalni broj djeli se s decimalnim brojem tako da djeljenik i djelitelj pomnozimo s dekadskom jedinicom koja ima toliko nula koliko djelitelj decimala.
  7,842:2,4=78,42:24=3,2675

  Decimalni broj dijeli se s dekadskom jedinicom tako da mu decimalni zarez pomicemo ulijevo za onoliko decimalnih mjesta koliko nula ima ta dekadska jedinica.
  423.10:10=42.310

  51,24:100=0.5124

  Jos neke osobine dijeljenja brojeva

  Visekratnici nekog broja a su svi brojevi oblika n*a
  Visekratnici broja 5 su :5, 10, 15, 20,..

  [FONT=&amp]Zajednicki visekratnic [/FONT]i dva ili vise brojeva su[FONT=&amp] brojevi koji su djeljivi s svim zadanim brojevima.[/FONT]

  Visekratnici broja 5 su:5, 10, 15, 20,..
  Visekratnici broja 4 su: 4,8, 12, 16,...
  Zajednicki visekratnici su: 20, 40, ...

  Najmanji zajednicki visekratnik dvaju ili vise brojeva je najmanji prirodni broj koji je djeljiv sa svim zadanim brojevima.
  Najmanji zajednicki visekratnik od brojeva 4 i 5 je 20 krace pisemo V(4,5)=20
  Najmanji zajednicki visekratnik dva relativna prosta broja jednak je njihovom proizvodu
  V(3,2)=3*2=6

  Najmanji zajednicki visekratnik dva ili vise brojeva racuna se na nacin da se zadani brojevi rastave na proste faktore, a zatim pomnoze zajednicki faktori i oni koji nisu zajednicki.
  Ako zadani brojevi imaju vise jednakih faktora tada se uzimaju faktori od onog broja koji ih ima najvise.
  6=2*3
  12=2*3*2
  18=2*3*3
  V(6,12,18)=2*3*2*3=36

  Ako su dva broja medjusobno djeljiva onda je manji od njih njihov najveci zajednicki djelitelj, a veci od njih njihov najmanji zajednicki visekratnik.
  D(10,60)=10 V(10,60)=60

  Zbir i razlika visekratnika nekog broja je visekratnik tog broja
  Za broj 5 vazi
  20+30=50
  40-20=20
  Za broj 7 vazi
  21+28=49
  28-21=7
  Ako su dva broja djeljiva nekim brojem onda jsu njihovi zbir i razlika djeljivi tim brojem
  Brojevi 39 i 27 djeljivi su sa 3
  39+27=66 ... djeljiv sa 3
  39-27=12 djeljiv sa 3

  55 i 20 djeljivi sa 5
  55+20=75... djeljiv sa 5
  55-20=35 ...djeljiv sa 5
  Ako je bar jedan od faktora u proizvodu djeljiv nekim brojem onda je i proizvod tih brojeva sjeljiv tim brojem.
  51 djeljiv sa 3
  51*2=102 ... djeljiv sa 3
   
  Poslednja izmena: 03.06.2012
  bubamarasr se ovo sviđa.
 3. Instant1

  Instant1 Član

  Postova:
  3
  Zahvala:
  0
  Lokacija:
  Crna gora
  Koliko je 2+2*2 :D
   
 4. gasiba100

  gasiba100

  Postova:
  2
  Zahvala:
  0
  Lokacija:
  Sarajevo
  Normalno Da je 6
   
 5. blacksilhouett

  blacksilhouett Član

  Postova:
  2
  Zahvala:
  0
  super ovo sam trazio
   

Preporučite stranicu