Signup Now
Da bi mogli da pišete na forumu, otvarate nove teme, kao i da vidite download
linkove morate prvo da se registrujete.

Ukoliko Vam nije jasan proces registracije, molimo vas da kliknete OVDE
Ako ste zaboravili lozinku, kliknite OVDE :)

Hrvatski jezik 3.dio

Diskusija u 'Maternji Jezik' započeta od Mr.Daky, 06.09.2010.

 1. Mr.Daky

  Mr.Daky Cupidon VIP

  Postova:
  5.185
  Zahvala:
  1.260
  Lokacija:
  In heart!
  Hrvatski jezik 3.dio  8. Izražajno čitanje (interpretativno)
  Ključni pojmovi: izražajno čitanje.
  Obrazovna postignuća: glasno čitati ulomke svakoga obrađenoga književnoumjetničkoga teksta; obratiti potrebnu pozornost na govorne vrjednote jezika.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: čitati književnoumjetničke tekstove; naglašavati izgovor dužine i intonacije sloga, stanku da bi je učenici zapazili i samiznali koristiti; glasno čitati ulomke obrađenoga književnoumjetničkoga teksta; čitanjem u sebi pripremati se za glasno izražajno čitanje.

  9. Pisanje čestitke i razglednice
  Ključni pojmovi: čestitka, razglednica.
  Obrazovna postignuća: oblikovati pisanu poruku koja se uobičajeno upućuje primatelju kao razglednica ičestitka; poštivati pravopisnu normu.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: čitanjem raznovrsnih čestitki i razglednica uočiti u kojim se životnim situacijamaprimaju i pišu čestitke ili razglednice; razgovarati o porukama koje se upućuju kao čestitka i razglednica; poticati učenike da pričaju o vlastitom iskustvu primanja i pisanja čestitki; uočiti mogućnosti slanja i primanja čestitki (usmeni i pisani oblik) u odnosu narazglednicu (pisani oblik); razlikovati prostor na čestitki i razglednici predviđen za pisanje adrese, sadržaja ipoštanske marke; oblikovati pisanu poruku za razglednicu i čestitku; pri pisanju čestitki i razglednica mogu se koristiti skupni oblici rada; svaka skupina piše jednu vrstu čestitke ili razglednice (npr. rođendanska čestitka,blagdanska čestitka; razglednica s mora, razglednica iz druge države).

  10. Stvaralačko pisanje - sastavak
  Ključni pojmovi: sastavak.
  Obrazovna postignuća: samostalno pisati kraće vezane tekstove - sastavke prema zadanome poticaju.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: osmisliti poticaj za stvaralačko pisanje; najjednostavnije - divergentni zadatak kao odziv na književno umjetnički tekst (zamisli da…, uvođenje novoga lika u priču, promjena završetka priče, nizanje novihdogađaja itd.).


  11. Pisanje - poštivanje pravopisne norme
  Ključni pojmovi: veliko slovo - višečlana vlastita imena, niječnice, točka, upitnik, uskličnik.
  Obrazovna postignuća: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati višečlana vlastita imena; niječnicu u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć,đ, dž iglasovne skupine ije/je prema popisu riječi.
  Prijedlozi za metodičku obradbu:uvježbavati izgovor i pisanje najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovič, ć, đ, dž, i glasovne skupine ije i je, pisanje niječnice, interpunkcijskih znakova teveliko slovo višečlanih vlastitih imena; uvježbati služenje razrednim popisom riječi (Razredni rječnik); poticati učenike na samoreguliranje i samoispravljanje pogrešaka stvaranjemvlastitoga popisa riječi.


  NASTAVNO PODRUČJE
  KNJIŽEVNOST
  TEME
  1. Dijelovi pjesme
  Ključni pojmovi: pjesma, kitica, stih, pjesnička slika.
  Obrazovna postignuća: razlikovati dijelove pjesme: kiticu i stih; primati (recepcija) pjesme i pojedine pjesničke slike stilski i sadržajno primjereneučenicima.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: stvoriti poticajno ozračje za primanje pjesme (lirska meditacija, asocijacije,ilustracija, glazba...); zapažati grafostrukturu (izgled) pjesme (kitice i stihovi); slušati dijelove pjesme zatvorenih očiju; zamišljati i jezičnim sredstvima iskazivati zamišljenu pjesničku sliku; prepoznati pjesničku sliku.

  2. Redoslijed događaja u priči
  Ključni pojmovi: redoslijed događaja.
  Obrazovna postignuća: zamijetiti vremenski slijed događaja u priči; ostvariti recepciju stilski i sadržajno učeniku primjerenih tekstova s jasnimfabulativnim tijekom.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: slušati i čitati priče s jasnim fabulativnim tijekom; razgovarati o pročitanoj priči; zamjećivati pojedine događaje; izdvojiti i navesti događaje iz priče onim redoslijedom kojim su se događali; odrediti vrijeme i mjesto događaja; zamijetiti uzročno-posljedičnu povezanost događaja s mjestom, vremenom ilikovima.

  3. Glavni i sporedni likovi
  Ključni pojmovi: glavni lik, sporedni lik.
  Obrazovna postignuća: razlikovati glavne i sporedne likove; zamijetiti važne pojedinosti o likovima: osnovne etičke osobine (npr. hrabar kukavica, marljiv - lijen).
  Prijedlozi za metodičku obradbu: pročitati učenicima priču (ulomak iz lektirnog djela); razgovarati o likovima; navesti njihove osnovne osobine (hrabar, kukavica, marljiv, lijen); argumentirati stajališta dijelovima teksta i važnim pojedinostima o liku; objasniti da je lik koji upravlja većinom događaja glavni lik, ostali su sporedni; izdvojiti glavni lik.

  4. Bajka
  Ključni pojmovi: bajka.
  Obrazovna postignuća:razlikovati bajku među drugim djelima kao priču o čudesnim događajima i likovima.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: slušati i čitati bajke; izdvajati čudesne događaje i likove; prepoznati bajku i razlikovati ju među drugim djelima; razlikovati pozitivne i negativne likove; argumentirati stajalište ponašanjem lika, uočiti da u bajkama dobro uvijek pobjeđujezlo; navesti redoslijed događaja u bajci.

  5. Basna
  Ključni pojmovi: basna, pouka.
  Obrazovna postignuća: primati basnu (recepcija); zamijetiti osobine likova; uopćiti zaključak basne u obliku pouke; zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima i stvarima.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: čitanje basne; imenovanje likova i njihovih osobina; uspoređivanje sa osobinama i postupcima ljudi; uočiti i objasniti pouku basne.

  6. Igrokaz
  Ključni pojmovi: igrokaz, glumac, uloga, gluma, vlastito iskustvo.
  Obrazovna postignuća: ostvarivanje igrokaza primjerenih učeniku; u izvedenom igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: pogledati igrokaz (u kazalištu, video snimak, igrokaz kojeg su pripremili učeniciviših razreda); potaknuti učenike na iskazivanje osobnoga doživljaja o sadržaju igrokaza, glumcimai njihovom interpretacijom uloga; u izvedenom igrokazu razlikovati ulogu, glumca, glumu; čitati po ulogama primjerene lutkarske igrokaze u razredu; iskazivati osobni doživljaj književnoga teksta interpretacijom uloge; po sjećanju na tekst stvarati dramske improvizacije; u improviziranim uvjetima izvesti igrokaz nekoliko puta u različitim postavama; birati najbolju izvedbu; obrazložiti izbor.

  7. Prijedlozi autora književnih tekstova za čitanke/Zajednička jezgra
  Andrić, Ivo
  Antić, Miroslav
  Balog, Zvonimir
  Brlić-Mažuranić, Ivana
  Bekrić, Ismet

  Ćopić, Branko

  Ezop
  Grimm, Jacob i Wilhelm
  Hromadžić, Ahmet
  Kapidžić-Hadžić, Nasiha
  Kišević, Enes
  Krklec, Gustav
  Kulidžan, Dragan
  Lovrak, Mato
  Narodne poslovice
  Narodne zagonetke
  Narodne pripovijetke
  Narodne basne
  Narodne bajke
  Nazor, Vladimir
  Paljetak, Luko
  Pandžo, Šukrija
  Parun, Vesna
  Raičković, Stevan
  Ruska narodna priča
  Tolstoj, L. N.
  Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

  8. Prijedlozi autora književnih djela za lektiru/Zajednička jezgra

  Brlić-Mažuranić, Ivana, Priče iz davnine
  Grimm, Jacob i Wilhelm, Bajke
  Mahmutefendić, K., Roman o novčiću
  Narodne pripovijetke
  Radović, D., Izbor iz poezije
  Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskom jeziku.


  NASTAVNO PODRUČJE
  MEDIJSKA KULTURA
  TEME
  1. Filmska priča: animirani film i igrani, dječji film
  Ključni pojmovi: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu.
  Obrazovna postignuća: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: pratiti filmsku priču kratkoga crtanoga ili dječjega filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu; razgovarati o njihovim postupcima i osobinama; prepričavati filmski sadržaj pazeći na tijek događanja; isticati uzročno-posljedične veze među događajima; po sjećanju na film stvarati dramske improvizacije; iznositi vlastiti doživljaj filmskoga ostvarenja i glumačke interpretacije uloga.

  2. Kazalište
  Ključni pojmovi: kazališna predstava, pozornica, gledalište.
  Obrazovna postignuća: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazališnih predstava (prema mogućnosti); razlikovati kazališnu predstavu od filma; razlikovati pozornicu od gledališta.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: po mogućnosti posjetiti kazalište; promatrati njegovu unutrašnjost; razlikovati pozornicu koja je namijenjena glumcima od gledališta; pogledati primjerenu kazališnu predstavu; razgovarati o osobnom doživljaju; razlikovati glavne i sporedne likove; uočiti njihove osnovne osobine; navesti i objasniti sličnosti i razlike između kazališne predstave i filma; po sjećanju na kazališnu predstavu stvarati dramske improvizacije s različitimpostavama; izraditi tematski plakat: Kazalište; napisati reklamu za kazališnu predstavu; razgovorna igra: Razgovor s glavnim glumcem (zamišljeni razgovor).

  3. Televizija
  Ključni pojmovi: televizija, televizijski program, televizijska emisija.
  Obrazovna postignuća: izdvojiti iz televizijskoga programa najdražu emisiju, pogledati ju i razgovarati o njoj.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: u dnevnim novinama pronaći tjedni raspored tv emisija i čitati ga; potaknuti učenike na razgovor o osobnom iskustvu; izdvojiti najdraže emisije; glasovanjem izabrati jednu tv emisiju; zajedno ju pogledati i razgovarati o njoj; promatrati i zapažati događaj i povezivati ih u cjelinu; prepričavati sadržaj tv emisije; iznositi svoje mišljenje; poticati učenike na kritičko razmišljanje o televizijskom programu; razlikovati televiziju, televizijski program i televizijsku emisiju.

  4. Dječji časopisi
  Ključni pojmovi: dječji časopisi, strip.
  Obrazovna postignuća: poznavatineke dječje časopise i stripove u njima; poznavanje razlika između časopisa i stripa i ostaloga tiska.
  Prijedlozi za metodičku obradbu: pregledavati prikupljene dječje časopise i tražiti stripove u njima; razgovarati o mogućnostima da pričanja nizom slika (slikopriča) i stripom; poznati važnost slike u stripu i razgovarati o poruci stripova u kojima mnogo saznajemo o mjestu događaja,izgledu i osobinama likova; raditi na prepoznavanju razlika između dječjih časopisa i ostaloga tiska.  ČETVRTI RAZRED

  NASTAVNO PODRUČJE
  JEZIK
  TEME
  1. Imenice
  Ključni pojmovi: vrste riječi, opće imenice, vlastite imenice, jednina/množina.
  Obrazovna postignuća: razumjeti pojam imenice kao vrste riječi; razlikovati opće i vlastite imenice; razlikovati jedninu i množinu imenica.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju imenica što češće postavljati pitanja: Što je to? i Tko je to?, npr. Služi za kopanje. Što je to? (motika); Kad plačeš, ona klizi niz lice. Što je to? (suza); Ona je majka našoj majci. Tko je to? (baka) itd.

  2. Veliko početno slovo
  Ključni pojmovi: imenica, veliko početno slovo.
  Obrazovna postignuća: primjenjivati pravilo o pisanju višečlanih vlastitih imenica, u pisanju imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta.
  Prijedlozi za metodičku obradu: povezati s prirodom i društvom; koristiti zemljovid i plan mjesta pri učenju, ali i pri ponavljanju.

  3. Umanjenice i uvećanice
  Ključni pojmovi: umanjenice, uvećanice.
  Obrazovna postignuća: prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrste imenica.
  Prijedlozi za metodičku obradu: Priča o divu i patuljku, npr. div ima ručetinu, a patuljak... što? (ručicu); Div ima torbetinu, a patuljak... što? (torbicu). Po mogućnosti napraviti diva i patuljka od papira, zalijepiti na školsku ploču, a da im djeca pridružuju pripadajuće predmete (također napravljene od papira).

  4. Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama
  Ključni pojmovi: glas č, glas ć.
  Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati č i ć u umanjenicama na -ić, -čić, -čica, u uvećanicama na -čina.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pojasniti djeci da ovi glasovi nastaju slijevanjem i to: č nastaje slijevanjem glasova t i š, a glas ć slijevanjem glasova t i j. Raditi govorne vježbe sporijim pa sve bržim izgovorom glasova t i š pa onda glasova t i j.

  5. Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama
  Ključni pojmovi: umanjenice, uvećanice, skupovi ije/je /e/i.
  Obrazovna postignuća: pravilan izgovor i pisanje skupova ije/je/e/i u češće rabljenim umanjenicama i uvećanicama.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju duljine jata služiti se ekavicom/ikavicom, npr. lipo - Je li tu glas i dug ili kratak?

  6. Glagoli
  Ključni pojmovi: glagoli.
  Obrazovna postignuća: razlikovati glagole kao riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa; prepoznati glagol u rečenici prema pitanjima: Što netko radi? i Što se događa?
  Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju glagola što češće postavljati pitanja: Što netko radi? i Što se događa? Posebno afektirati riječi „radi“ i „događa“.

  7. Pridjevi
  Ključni pojmovi: pridjevi.
  Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanja: Kakvo je što? i Čije je što?
  Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju što češće postavljati pitanja: Kakvo je što? i Čije je što?; pri uvježbavanju mogu se koristiti igre sa sličicama: Za jednu minutu napiši što više osobina predmeta na slici.

  8. Dvotočje i zarez u nabrajanju
  Ključni pojmovi: nabrajanje, dvotočje, zarez.
  Obrazovna postignuća: upoznati dvotočje i zarez kao interpunkcijske znakove, pravilno ih rabiti u nabrajanju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: igra – za jednu minutu napiši što više stvari koje ćeš ponijeti: na izlet, u školu, iz trgovine cvijeća, na more i sl.; uvježbavanje čitanja napisanih rečenica s posebno naglašenom stankom kod dvotočja i manjim stankama kod zareza.

  9. Kratice
  Ključni pojmovi: kratice.
  Obrazovna postignuća: pravilno pisati opće kratice: r., uč., itd., npr. te češće oznake za mjere.
  Prijedlozi za metodičku obradu: za uvježbavanje pisanja oznaka za mjere - napisati recept za neko jelo ili napisati što je sve potrebno da bi se sašila haljina, izmjeriti učionicu i namještaj u njoj i sl.

  10. Subjekt i predikat
  Ključni pojmovi: subjekt i predikat.
  Obrazovna postignuća: prepoznati subjekt i predikat u rečenici, razlikovati subjekt kao vršitelj radnje i vršitelja radnje u rečenici, a predikat kao radnju u rečenici.
  Prijedlozi za metodičku obradu: povezati subjekt sa imenicama, a predikat s glagolima. Osobito naglašavati razliku između vrsta riječi i službe riječi u rečenici. Stoga u rečenici uvijek prvo potražiti predikat uz pomoć pitanja za predikat, npr. Cvijet raste na livadi. Što se u ovoj rečenici događa? (raste). Tek onda tražiti subjekt uz pomoć pitanja za subjekt: Što raste? (cvijet). Djeca moraju uočiti da je u rečenici ostala još jedna imenica koja nije subjekt; u dogovoru s nastavnicima hrvatskog jezika predmetne nastave odrediti najčešći način obilježavanja subjekta i predikata u rečenici (npr. predikat podcrtati crvenom, a subjekt plavom bojicom ili predikat podcrtati s dvije, a subjekt jednom crtom ili neki drugi način), no kroz nastavu pokazati različite načine obilježavanja.

  11. Drugo pismo (ćirilica)
  Ključni pojmovi: ćirilica, azbuka.
  Obrazovna postignuća: upoznati drugo pismo.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisanje riječi i rečenica uz ilustrirane sadržaje; prepisivanje riječi, rečenica, kraćeg teksta.


  NASTAVNO PODRUČJE
  JEZIČNO IZRAŽAVANJE
  TEME
  1. Slušanje i govorenje
  Ključni pojmovi: samostalni govorni nastup i razgovor.
  Obrazovna postignuća: razlikovati samostalni govorni nastup (monolog) od razgovora (dijaloga); uljudno i prikladno sudjelovati u svakodnevnim različitim i dijaloškim komunikacijskim situacijama; ostvariti kraći samostalni govorni nastup; zamijetiti ulogu neverbalne komunikacije.
  Prijedlozi za metodičku obradu: izbori za predstavnika učeničkog vijeća, npr. Zovem se Marko Marković. U našoj školi treba dosta toga promijeniti. Primijetio sam da u šk. dvorištu ima puno otpadaka. Ako mene izaberete u učeničko vijeće, ja bih to riješio ovako...; sastav na temu: Što misli moja bilježnica o meni i sl.; uvježbavanje dijaloga kroz igru, npr. upoznavanje djece na plaži, razgovor kaktusa i ivančice, svađa oblaka i sunca i sl.

  2. Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom
  Ključni pojmovi: sporazumijevanje, razgovor, samostalni govor poruka.
  Obrazovna postignuća: ovladati pojmovima govornik, sugovornik, slušatelj, poruka.
  Prijedlozi za metodičku obradu: koristiti radio prijamnik i različite vrste emisija, propagandne poruke, vijesti i sl.

  3. Pripovijedanje
  Ključni pojmovi: stvarni događaj, nestvarni događaj.
  Obrazovna postignuća: razlikovati zamišljeni događaj od stvarnoga; pripovijedati o stvarnome i zamišljenome događaju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: kraće pripovijedanje na temu „Jedan moj obični dan“, a zatim „Kako bi izgledao moj savršeni dan“ ili „Dan iz mojih noćnih mora“ i sl.

  4. Stvaranje zajedničke priče prema poticaju
  Ključni pojmovi i nazivi: zajednička priča prema poticaju.
  Obrazovna postignuća: sudjelovati u stvaranju zajedničke priče prema zadanome poticaju oblikujući jedan ili nekoliko događaja, poštujući uzročno-posljedične veze.
  Prijedlozi za metodičku obradu: podijeliti djecu u skupine, započeti im sastav s dvije rečenice, a svaki učenik je dužan dodati dvije-tri rečenice koje prate logički slijed prethodnih rečenica. Posljednji učenik ima najodgovorniji zadatak – rasplet i završetak teksta, pa za taj dio treba predvidjeti bolje učenike. Po završetku rada pročitati sastavke svih skupina; zajednički odrediti što je u pričama dobro, a što ne, je li u priči bilo nelogičnosti i sl.

  5. Obavijest
  Ključni pojmovi: obavijest.
  Obrazovna postignuća: razlikovati obavijest kao vrstu teksta čije su sastavnice provjerljive i istoznačne za sve primatelje - ovladati pojmom; oblikovati kraću obavijest.
  Prijedlozi za metodičku obradu: sastavak na temu „Obavijest o nestanku električne energije“, „Obavijest o upisu u školu karatea“, „Obavijest o podjeli učeničkih knjižica“ i sl,; napraviti razredni pano za različite školske obavijesti.

  6. Izvješćivanje o obavljenome zadatku
  Ključni pojmovi: izvješćivanje.
  Obrazovna postignuća: izvještavati o obavljenome zadatku držeći se kronološkoga slijeda događaja.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pronaći u novinama različita izvješća i donijeti izreske na sat obrade; sastavci na temu „Izvješće s izleta“, „Izvješće o akciji prikupljanja plastičnih boca“ i sl.; napraviti razredni pano za izvješća o školskim događanjima

  7. Stvaralačko pisanje - oblikovanje kraćega sastavka
  Ključni pojmovi: uvod, glavni dio, zaključak u sastavku.
  Obrazovna postignuća: oblikovati i pisati sastavak uz poticaj i bez njega.
  Prijedlozi za metodičku obradu: inzistirati na uvučenom novom retku za svaki dio sastavka (uvod, glavni dio, zaključak) te inzistirati na tome da uvod i zaključak trebaju biti puno kraći od glavnog dijela teksta.

  8. Čitanje po ulogama
  Ključni pojmovi: Čitanje po ulogama.
  Obrazovna postignuća: izražajno glasno čitati dramski tekst (igrokaz) poštujući vrjednote govorenoga jezika; sudjelovati u dramskim improvizacijama.
  Prijedlozi za metodičku obradu: govorne vježbe ponavljanja rečenica s izmjenama glasa koje izražavaju određeno raspoloženje; glumačke vježbe izraza lica: ljutiti, stidljivi, blagi, sretni i sl.; korelacija s likovnom kulturom: napraviti lutke, scena može biti napravljena od oslikanog kartonskog automobilskog štitnika od sunca ili, jednostavnije, prebaciti preko njega jednobojnu tkaninu.

  9. Rasprava
  Ključni pojmovi: rasprava, raspravljanje.
  Obrazovna postignuća: sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila; pridržavati se teme, poštujući tuđe i iznoseći vlastito mišljenje.
  Prijedlozi za metodičku obradu: organizirati igru „Sudnica“ sa podijeljenim ulogama: sudac, tužitelj, tuženi, tužiteljev odvjetnik, odvjetnik tuženog, svjedoci. Tužba može imati temu: proliveni sok na klupi, prepisivanje kontrolnog iz matematike, potrgana jaknu i slične, djeci bliske, teme.

  10. Pisanje - poštivanje pravopisne norme
  Ključni pojmovi: veliko slovo (višečlana vlastita imena voda, gora, naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku), skupovi ije/je u poznatim umanjenicama i uvećanicama, či ću umanjenicama i uvećanicama, kratice.
  Obrazovna postignuća: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo višečlanih vlastitih imena voda i gora, naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi.
  Prijedlozi za metodičku obradu: kartončići s nazivima voda, gora i naseljenih mjesta napisanih velikim tiskanim slovima; jedan po jedan učenik izvlači kartončić iz šešira i prepisuje naziv pisanim slovima na ploču; kartončići sa slikama riječi koje u sebi sadrže glasovni skup ije/je; jedan po jedan učenik izvlači kartončić te na ploču pisanim slovima piše naziv predmeta sa slike; kartončići sa slikama riječi koje u sebi sadrže glas č ili ć; jedan po jedan učenik izvlači kartončić te na ploču pisanim slovima piše naziv predmeta sa slike; na grafofoliji načiniti slikopriču u kojoj su riječi koje sadrže glasovne skupove ije/je ili glasove č ili ć prikazane slikom; učenici su dužni prepisati slikopriču, a slike zamijeniti pravilno napisanim riječima.

  11. Razlika između zavičajnoga i književnog /standardnog jezika
  Ključni pojmovi: zavičajni govor, književni/standardni jezik; štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje.
  Obrazovna postignuća:osvješćivati razliku između standardnoga jezika i zavičajnih idioma; razlikovati narječja; usvojiti činjenicu da se u hrvatskom književnom jeziku rabi štokavsko narječje.
  Prijedlozi za metodičku obradu: sastavak za domaću zadaću na temu „Bakina priča“ ili „Djedova priča“ koji treba biti napisan zavičajnim idiomom; pri zadavanju zadaće potrebno je učenicima pročitati kratki ogledni primjerak.


  NASTAVNO PODRUČJE
  KNJIŽEVNOST
  TEME
  1. Tema u poeziji i prozi
  Ključni pojmovi: tema.
  Obrazovna postignuća: zamjećivanje i izdvajanje teme u proznome i poetskome tekstu.
  Prijedlozi za metodičku obradu: za domaći uradak zadati učenicima da uoče i zapišu temu u tri-četiri posljednja teksta koje su učili (paziti da tu bude i proznih i poetskih testova).

  2. Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi
  Ključni pojmovi: ritam, srok/rima.
  Obrazovna postignuća: zamijetiti ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi radi isticanja i naglašavanja neke ideje ili zvučnoga doživljaja pjesme; slušno i vidno zamjećivanje sroka.
  Prijedlozi za metodičku obradu: povezivati riječi neke pjesme uz ritmičku pratnju i glazbu; igra u skupinama „Pronađi riječ koja se rimuje“; učenici stoje ispred ploče; prvi u nizu govori riječ, a sljedeći učenik ima zadatak pronalaženja riječi koja se rimuje; ako drugi učenik ne može pronaći rimu, on ispada, a „postavljač“ mora uraditi zadatak umjesto njega, inače i on ispada; igra se na isti način nastavlja sve dok u igri ne ostane samo jedan učenik, pobjednik te skupine. Pobjednici skupina na kraju igraju za „viceprvaka rime“.

  3. Šaljiva pjesma
  Ključni pojmovi: šaljiva pjesma.
  Obrazovna postignuća: primati šaljive pjesme (recepcija); razlikovati šaljivu pjesmu među drugim pjesmama.
  Prijedlozi za metodičku obradu: za domaću zadaću - iz različitih izvora svaki učenik treba pronaći šaljivu pjesmu i naučiti je čitati; uz odgovarajuću glazbenu podlogu (instrumental iz crtića i sl.) organizirati sat šaljive poezije.

  4. Povezanost događaja s vremenom, mjestom i likom
  Ključni pojmovi: događaj, lik, vrijeme radnje, mjesto radnje, uzročno-posljedični slijed.
  Obrazovna postignuća: povezati vrijeme radnje i mjesto, otkriti povezanost likova i događaja, zamijetiti uzročno-posljedičnu i vremensku povezanost događaja u priči.
  Prijedlozi za metodičku obradu: napraviti dva do tri primjera zapisivanja lika, vremena radnje i mjesta radnje na poznatim tekstovima, npr. bajke Crvenkapica, Snjeguljica i sl.; povezati s načinom zapisivanja pročitane lektire.

  5. Izgled i ponašanje lika
  Ključni pojmovi: obilježja lika.
  Obrazovna postignuća: odrediti osnovna obilježja lika prema izgledu, ponašanju i govoru.
  Prijedlozi za metodičku obradu: napraviti dva do tri primjera opisa lika na poznatim tekstovima (izdvojiti tekstove čiji likovi imaju različite osobine).

  6. Usporedba
  Ključni pojmovi i nazivi: usporedba.
  Obrazovna postignuća: uočiti uspoređivanje dvaju pojmova po sličnosti.
  Prijedlozi za metodičku obradu: igra „Kao... kao...“; nastavnik počinje rečenicu, a djeca smišljaju završetak, npr. Oblak je mekan kao... kao... (perje, majčino krilo i sl.).

  7. Pripovijetka
  Ključni pojmovi i nazivi: pripovijetka.
  Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijetku od bajke u stvarnim događajima i likovima nasuprot nestvarnima.
  Prijedlozi za metodičku obradu: vježbe u pričanju pripovijetki: pričati jednostavne pripovijetke; nastaviti pričati već poznatu pripovijetku; povezati dvije poznate pripovijetke.

  8. Basna
  Ključni pojmovi: basna, pouka.
  Obrazovna postignuća: primati basnu (recepcija); zamijetiti osobine likova; uopćiti zaključak basne u obliku pouke; zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima i stvarima.
  Prijedlozi za metodičku obradu: napisati basnu po predlošku; ista tema, a drugi likovi i događaji; igra „Uoči pouku basne“ na Telegrafskim basnama Gustava Krkleca; učitelj čita basnu, a učenici smišljaju pouku; najbolje pouke zapisujemo.

  9. Dječji roman
  Ključni pojmovi: dječji roman.
  Obrazovna postignuća: prepoznati dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci i njihovim pustolovinama.
  Prijedlozi za metodičku obradu: prikazati film napravljen po dječjem romanu.

  10. Interpretacija književnog teksta
  Ključni pojmovi: tijek radnje, likovi, mjesto i vrijeme radnje; vrste književnog djela: bajka, basna, lirska pjesma.
  Obrazovna postignuća: uočiti tijek radnje, osobine likova, mjesto i vrijeme radnje; prepoznati i razlikovati književna djela: bajku, basnu i lirsku pjesmu.
  Prijedlozi za metodičku obradu: napraviti dva do tri primjera zapisivanja podataka o djelu na poznatim tekstovima, povezati s načinom zapisivanja pročitane lektire.

  11. Scenski prostor i književno djelo
  Ključni pojmovi: igrokaz, scena, glumci, redatelj, scenografija, kostimi.
  Obrazovna postignuća:razlikovati književno djelo od scenskog djela; usvojiti nazivlje vezano za scensku izvedbu (igrokaz, scena, glumci, redatelj, scenografija, kostimi).
  Prijedlozi za metodičku obradu: podijeliti djecu u skupine, gdje će svatko imati poseban zadatak (redatelj, scenograf, glumci, kostimograf, šaptač); uvježbati određeni igrokaz i prikazati ga pred razrednim odjelom.

  12. Prijedlog autora književnih tekstova za čitanke/Zajednička jezgra
  Balog, Zvonimir
  Cesarić, Dobriša
  Čunčić - Bandov, Jadranka
  Ezop
  Femenić, Stanislav
  Horvatić, Dubravko
  Iveljić, Nada
  Kapidžić – Hadžić, Nasiha
  Krklec, Gustav
  Kulidžan, Dragan
  Martić, Anđelka
  Nazor, Vladimir
  Paljetak, Luko
  Pandžo, Šukrija
  Pilić, Sanja
  Ramljak, Ićan
  Stahuljak,Višnja
  Škrinjarić, Sunčana
  Tolstoj, Lav Nikolajevič
  Vitez, Grigor
  Zidar – Bogadi, Nada
  Zemunić, Vera
  Zvrko, Ratko
  Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

  13. Prijedlog autora književnih djela za lektiru/Zajednička jezgra (izabrati 7 djela)
  Barrie, James M., Petar Pan
  Baum, Frank Lyman, Čarobnjak iz Oza
  Basne(izbor)
  Brlić-Mažuranić, Ivana, Čudnovate zgode šegrta Hlapića
  Femenić, Stanislav, Ludi kamen
  Horvatić, Dubravko, Grički top
  Horkić, Dragutin, Čađave zgode
  Hromadžić, A., Patuljak vam priča
  Hrvatske narodne bajke
  Iveljić, Nada, Šestinski kišobran ili Čuvarice novih krovova
  Kolar, Slavko, Jurnjava na motoru
  Kulidžan, Dragan, Pjesme za djecu
  Lindgren, A., Pipi Duga Čarapa
  Lofting, Hugh, Pripovijest o doktoru Dolittleu
  Lovrak, Mato, Vlak u snijegu
  Nazor, Vladimir, Bijeli jelen
  Paljetak, Luko, Miševi i mačke naglavačke
  Pilić, Sanja, Nemam vremena ili E baš mi nije žao ili Hoću i ja
  Polak, Sanja, Dnevnik Pauline P. ili Drugi dnevnik Pauline P.
  Preussler, Otfried, Mali vodenjak ili Mala vještica
  Prosenjak, Božidar, Sijač sreće
  Rodari, Gianni, Putovanje Plave strijele ili Čipolino
  White, Elwyn Brooks, Paukova mreža
  Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskom jeziku.


  NASTAVNO PODRUČJE
  MEDIJSKA KULTURA
  TEME
  1. Dječji film
  Ključni pojmovi i nazivi: dječji film, glumac.
  Obrazovna postignuća: primati primjerene dječje filmove (recepcija); razlikovati igrani film za djecu od animiranoga filma; ispričati filmsku priču.
  Prijedlozi za metodičku obradu: prikazati neki dječji film ili, ukoliko nema tehničkih mogućnosti, uputiti učenike da gledaju na TV-u određeni film, o kojem ćemo kasnije s njima razgovarati.

  2. Radijska emisija
  Ključni pojmovi: radijska emisija za djecu.
  Obrazovna postignuća: primati radijsku emisiju za djecu (recepcija); raspravljati o njoj; zamijetiti zvučna izražajna sredstva.
  Prijedlozi za metodičku obradu: po slušanju radijske emisije podijeliti zadatke učenicima, pripremiti glazbenu podlogu; uraditi vlastitu radio emisiju i snimiti je na diktafon.

  3. Knjižnica - korištenje enciklopedije
  Ključni pojmovi: dječja enciklopedija, sadržaj/kazalo, abecedni red.
  Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom.
  Prijedlozi za metodičku obradu: u učionicu donijeti nekoliko enciklopedija; podijeliti djecu u skupine i svakoj skupini dati jedan primjerak enciklopedije; na ploči napisati nekoliko pojmova; zadatak je u enciklopediji što prije pronaći objašnjenje tih pojmova i zapisati ih u bilježnicu (koristiti pojmove čija su objašnjenja kratka, tako da možemo zadati više riječi).

  4. Film: vrste filmova: crno-bijeli i film u boji
  Ključni pojmovi: film, crno-bijeli film, film u boji.
  Obrazovna postignuća: razlikovati crno-bijeli film od filma u boji s obzirom na vrijeme u kojem su nastali.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pronaći i prikazati crno-bijeli film i s učenicima analizirati kvalitetu slike i zvuka.

  5. Popis filmova:
  Adamson A., - Jenson, V.: Schrek
  Blažeković, M.: Palčić
  Blažeković, M.: Čudnovate zgode šegrta Hlapića
  Dovniković, B. – Marks, A.: Dva miša
  Fleming, V.: Čarobnjak iz Oza
  Grgić, Z. - Zaninović, A. - Kolar B.: Izbor filmova o profesoru Baltazaru
  Heidler, Lj.: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i miš
  Minkoff, R.: Velika pustolovina Stuarta Maloga
  Relja, M.: Vlak u snijegu
  Vunak, D.: Mali vlak


  PETI RAZRED
  NASTAVNO PODRUČJE
  JEZIK
  TEME
  1. Imenice
  Ključni pojmovi: vrste riječi, muški rod, ženski rod, srednji rod.
  Obrazovna postignuća: proširivane znanja o imenicama kao vrsti riječi, razlikovati muški, ženski i srednji rod,jedninu i množinu imenica.
  Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati i imenovati sve što nas okružuje; odrediti imenice kao vrstu riječi; prikladnim ilustracijama pridružiti odgovarajuću imenicu napisanu na kartici; razlikovati i točno napisati imenicu u jednini ili množini; svakoj imenici pridružiti karticu s napisanim riječima ova, ovaj i ovo (ove, ovi, ova) - prema njima odrediti i razlikovati muški, ženski i srednji rod; sastavljati rečenice uključivši imenice u zadanom obliku (rod i broj).

  2. Glagoli
  Ključni pojmovi: glagoli, pomoćni glagoli biti i htjeti.
  Obrazovna postignuća: razlikovati glagole od drugih riječi u govorenju i pisanju, odrediti ih kao vrstu riječi, znati da njima iskazujemo što netko radi, želi ili što se događa.
  Prijedlozi za metodičku obradu: igre pantomime - pogodi što radim, što se sa mnom zbiva, što osjećam, u kojem se stanjunalazi- pokret u funkciji obrade jezičnoga sadržaja; polazni tekst zasićen glagolima; izdvajati glagole među drugim riječima u govornoj i pisanoj komunikaciji; postavljajući pitanje „Tko radi?“ iz glagolskoga oblika odrediti vršitelja radnje; postavljajući pitanje „Kada se to događa?“ iz glagolskoga oblika doznati vrijeme radnje; raditi na prepoznavanju i razumijevanju glagolskih oblik, tj. da sadrži nekoliko obavijesti (što netko radi, tko to radi i kada seradnja događa).

  3. Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
  Ključni pojmovi: prošlost, sadašnjost i budućnost.
  Obrazovna postignuća: prepoznati prošlu, sadašnju i buduću glagolsku radnju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: donijeti fotografije iz obiteljskoga života; razgovarati s učenicima o događajima iz prošlosti kojih se rado sjećaju; upozoriti ih na to kako iskazujemo prošlu radnju glagolom; razgovarati o tome što se događa danas; upozoriti ih na glagolski oblik kojim iskazujemo sadašnjost; razgovarati o tome što misle da će se događati u budućnosti; iskazivati budućnost glagolom; otkrivati u rečenici ili tekstu glagolom izrečenu budućnost; upozoriti učenike na razlike u izgovoru i pisanju glagola (bit ću, bio sam, ću biti).

  4. Pridjevi
  Ključni pojmovi: opisni, posvojni i gradivni pridjevi.
  Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao vrstu riječi, međusobno razlikovati opisne, posvojne i gradivne pridjeve.
  Prijedlozi za metodičku obradu: igrom Opipaj, pomiriši, kušaj motivirati učenike za proširivanje jezičnoga znanja opridjevima; zatvorenih očiju učenici opipavaju, mirišu, kušaju limun (dunju, kolačić…); osjet opisuju riječima koje odgovaraju na pitanje Kakvo je?; izgovorene riječi zapisati. Uočiti da izgovorene riječi opisuju imenicu limun (dunja,kolačić…); objasniti da su to opisni pridjevi; izdvojiti nekoliko predmeta koji pripadaju učenicima; za svaki predmet pitati: Čije je?; objasniti da su to posvojni pridjevi i da kazuju čije je što; odrediti pridjev kao vrstu riječi; razlikovati pridjeve među drugim riječima; međusobno razlikovati opisne i posvojne pridjeve.

  5. Upravni i neupravni govor
  Ključni pojmovi: upravni i neupravni govor.
  Obrazovna postignuća: razlikovati upravni od neupravnog govora, služiti se njima u govorenju i pisanju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: isticanje situacija u kojima se u svakodnevnoj komunikaciji koristimo upravnim ilineupravnim govorom; rad u parovima ili skupina- dvojica učenika međusobno razgovaraju, ostali ih slušaju i opisuju tukomunikacijsku situaciju (suočavaju se s problemom upravnoga i neupravnoga govora, obučavaju se za pretvaranje upravnoga u neupravni govor i obratno, upoznaju se s načinom zapisivanja upravnoga govora uz upozorenje da nisuobvezni znati to primijeniti u svojim pisanim radovima, nakon toga samostalno preoblikuju rečenice upravnoga u neupravni govor iobrnuto).

  6. Veliko početno slovo
  Ključni pojmovi: veliko početno slovo, naziv.
  Obrazovna postignuća: primjenjivati pravila o pisanju velikog početnog slova u višečlanim nazivima.
  Prijedlozi za metodičku obradu: polazni poticajni tekst zasićen nazivima koje treba pisati velikim početnim slovom; sadržaj mora biti povezan sa svakodnevnim životom te primjeren i zanimljivučenicima 5. razreda; trebalo bi da samostalno uočavaju i izdvajaju nazive napisane velikim početnimslovom; osobitu pozornost posvetiti nazivima stanovnika, naroda, država, jezična igra u paru - jedan učenik kaže ime države ili grada, sela, drugi mora izreći naziv za stanovnika te države, grada, sela.

  7. Kratice
  Ključni pojmovi: kratice
  Obrazovna postignuća: pravilno pisati kratice poznatijih višečlanih naziva.
  Prijedlozi za metodičku obradu: polazni poticajni tekst zasićen kraticama ili komunikacijska situacija izsvakodnevnoga života (kratice koje su učenici sami uočili na ulici, u trgovinama,novinama, knjigama, reklamama...).

  8. Izgovor i pisanje č, ć, dž, đ, lj, nj, ije/je/e/i
  Ključni pojmovi: izgovor i pisanje glasa.
  Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati č, ć, dž, đ, lj, nj, ije/je/e/i u riječima koje se češće rabe.
  Prijedlozi za metodičku obradu: vježbati izgovor glasova uz dobar uzor (učitelj je uzor, a učenici aktivno slušaju iizražajno izgovaraju svaki glas pojedinačno i u zadanim riječima); odrediti boju za pojedini glas; učitelj izgovara, a učenici prepoznaju glas i podižu karticu određene boje; izražajno čitati dječje pjesme zasićene glasovima č, ć, dž, đ, lj, nj, i skupovima ije/je/e/i; u stupce bilježiti sve riječi koje sadrže isti glas.

  9. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena
  Ključni pojmovi: pridjevi izvedeni od vlastitih imena.
  Obrazovna postignuća: primjenjivati pravila o pisanju velikog i malog početnoga slova u pridjevima izvedenim od vlastitih imena.
  Prijedlozi za metodičku obradu: skupna igra: Križaljka asocijacija (otkrivanjem prekrivenih polja /A4, B1…/; učenici pokušavaju pogoditi pojmove zapisane na dnu stupaca i na temelju otkrivenih pojmova pokušavaju dokučiti konačno rješenje - odgovori/rješenja povezani su s pridjevima kao vrstama riječi (čitati i raščlanjivati poticajni tekst zasićen posvojnim pridjevima izvedenim odvlastitih imenica i na temelju konkretnih primjera uočiti pravilo o pisanju velikoga i malogapočetnoga slova, primjenjivati pravilo u pisanju); komunikacijska situacija (opisati zavičaj, ispričati doživljaj, prepričati događaj uz uporabu što više opisnih i posvojnih pridjeva).

  10. Književni jezik i zavičajni govor
  Ključni pojmovi: književni jezik, zavičajni govor, narječje.
  Obrazovna postignuća: razlikovati književni jezik od zavičajnoga govora, usmeno i pisano komunicirati na svome zavičajnom govoru.
  Prijedlozi za metodičku obradu: poslušati kasetu ili CD s razgovorima na različitim dijalektima; učitelj može pročitati sadržajno isti tekst na sva tri narječja i na književnome jeziku; igra: Pogodi što je to? (učenici izvlače komunikacijske kartice s ispisanim dijalektalnim riječima, izdvajaju riječi koje pripadaju vlastitome zavičajnome govoru, potom traže iste ili slične riječi iz drugih narječja, i na kraju pokušavaju pogoditi značenje ostalim riječima tražeći sinonime uvlastitome zavičajnome govoru i književnome jeziku).

  11. Jednostavna rečenica (uočavanje funkcije riječi u rečenici)
  Ključni pojmovi: subjekt, predikat; jednostavna rečenica (neproširena i proširena).
  Obrazovna postignuća: prepoznati i samostalno imenovati subjekt i predikat; prepoznati jednostavne rečenice s obzirom na jedan predikat; razlikovati neproširenu i proširenu jednostavnu rečenicu.


  NASTAVNO PODRUČJE
  IZRAŽAVANJE I STVARANJE
  TEME
  1. Pripovijedanje
  Ključni pojmovi i nazivi: pripovijedanje.
  Obrazovna postignuća: tečno i samostalno pripovijedati o stvarnome i zamišljenome budućem događaju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pripovijedati i pisati o stvarnim i zamišljenim budućim događajima iz osobnogaživota; u priču uvoditi i sporedne događaje; razlikovati glavne i sporedne događaje; stvoriti kompoziciju i pridržavati se kompozicijskih sastavnica prigodompripovijedanja.

  2. Sažimanje pripovjednih tekstova
  Ključni pojmovi: događaj, sažimanje, sažetak.
  Obrazovna postignuća: zamjećivati i izdvajati događaj u pripovjednome tekstu i važne pojedinosti u događaju; sažeto prepričavati događaj uključujući bitne pojedinosti za razumijevanje teksta; samostalno oblikovati sažetak.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati kraći pripovjedni tekst i sadržajno-tematski ga analizirati; na papirne vrpce zapisati svaki događaj sažet i iskazan jednom rečenicom; izdvojiti najvažnije događaje; složiti vrpce poštujući kronološki slijed i uzročno-posljedične veze; pročitati sažetak; raspraviti o razumljivosti skraćenoga teksta; uvježbavati sažimanje na kraćim pripovjednim tekstovima.

  3. Samostalno stvaranje priče
  Ključni pojmovi: sastavak, događaj, likovi.
  Obrazovna postignuća: samostalno stvarati priču prema ponuđenomu sažetku; samostalno pisati sastavak (stvaralačko pisanje).
  Prijedlozi za metodičku obradu: učitelj može pripremiti sažetak djeci nepoznate priče (kao predložak mogu sekoristiti stripovi, filmovi); tražiti od učenika da na temelju sažetka stvore priču sa zanimljivim događajima ipojedinostima; na kraju usporediti učeničku priču s originalom (pogledati film, pročitati strip).

  4. Opisivanje
  Ključni pojmovi: stvaran opis, slikovit opis.
  Obrazovna postignuća: razlikovati stvaran i slikovit opis; opisivati prema planu (usmeno i pisano).
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati i usporediti dva različita opisa (stvaran i slikovit), npr. školskoga vrta; tražiti sličnosti i razlike; uočiti da se isti prostor može opisati na različite načine te svrhovitost različitihtipova opisa; objasniti pojmove stvaran i slikovit; uočiti da slikovit opis obiluje pridjevima, usporedbama, slikovitim izrazima idojmovima; uvježbavati stvarno i slikovito opisivanje služeći se planom; zapažanja o cjelini promatranoga krajolika, u opisu prethode iznošenju zapaženihpojedinosti.

  5. Sporazumijevanje
  Ključni pojmovi: govorno i negovorno sporazumijevanje.
  Obrazovna postignuća: razumjeti govorenu i negovornu poruku; samostalno oblikovati govornu i negovornu poruku; uočiti i prepoznati vrjednote govorenoga jezika; uočiti i prepoznati nejezične elemente u sporazumijevanju (pokreti).
  Prijedlozi za metodičku obradu: pogledati ulomak dječjega igranog (crtanog) filma; u skupnom radu s učenicima uočiti, prepoznati i razumjeti jezične i nejezične elemente u sporazumijevanju(govor lika, pokret, mimika, gesta); uvježbavati oblikovanje govorne i negovorne poruke; učenici mogu pričati anegdote i viceve koristeći se verbalnom i neverbalnomkomunikacijom; odrediti tko je bio uspješniji u prenošenju poruke; izdvojiti jezična i nejezična sredstva koja su mu to omogućila.

  6. Pisanje - pismo
  Ključni pojmovi: pismo.
  Obrazovna postignuća: pisati pismo poštujući uljudbena pravila i formu.
  Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenike da napišu pismo svojim vršnjacima iz druge županije (zavičaja); razraditi plan za pisanje pisma (oslovljavanje, uvodni dio, glavni dio, završetak ipozdravljanje); utvrditi kako se i gdje na omotnici zapisuje adresa primatelja i pošiljatelja, gdje se lijepi poštanska marka; svladati oblik pisanja pisma; međusobno se dopisivati; utvrditi putove kako pismo putuje od pošiljaoca do primatelja.

  7. Izražajno čitanje
  Ključni pojmovi: rečenična intonacija, rečenični naglasak.
  Obrazovna postignuća: izražajno čitati i razumjeti pročitano; glasno čitati poštujući rečenični naglasak i intonaciju te ostale vrjednote govorenoga jezika.
  Prijedlozi za metodičku obradu: izražajno čitati književno-umjetničke tekstove primjerene dobi i interesima podobrom uzoru, uz poštivanje naglaska i intonacije.

  8. Rasprava
  Ključni pojmovi: raspravljanje, rasprava.
  Obrazovna postignuća: sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila; pridržavati se teme izražavajući svoje osjećaje i raspoloženje.
  Prijedlozi za metodičku obradu: organizirati razrednu raspravu o različitim i učenicima zanimljivim temama; poticati sve učenike na ravnopravno sudjelovanje u raspravljanju o zadanoj temiiznoseći vlastito mišljenje, a poštujući tuđe; pažljivo slušati sugovornike u raspravi da bi se izbjeglo ponavljanje već iskazanihmišljenja.

  9. Pisanje - poštivanje pravopisne norme
  Ključni pojmovi: veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena na -ov, -ev, -in); kratice poznatijih višečlanih naziva.
  Obrazovna postignuća: pisati osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena -ov, -ev, -in) u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi; pisati kratice poznatijih višečlanih naziva.
  Prijedlozi za metodičku obradu: redovito uvježbavati pisanje velikog slova u vlastitim imenima i posvojnimpridjevima nastalim od vlastitih imenica; uvježbavati izgovor i pisanje najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ,dž, i glasovne skupine ije/je;uvježbati služenje razrednim popisom riječi (Razredni rječnik); poticati učenike na samoispravljanje vlastitih pogrešaka služeći se popisom točnonapisanih riječi; u skupnom radu vježbati pisanje i čitanje kratice poznatijih višečlanih naziva.


  NASTAVNO PODRUČJE
  KNJIŽEVNOST
  TEME
  1. Određivanje teme u poeziji i prozi
  Ključni pojmovi: tema.
  Obrazovna postignuća: primati tekstove primjerene učeniku (recepcija); zamijetiti i odrediti temu; određivati pojedinosti u tematsko-sadržajnome sloju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenike za recepciju proznog ili poetskog teksta; poticati ih na razgovor i iskazivanje doživljaja; zamjećivati o čemu se ili kome u tekstu govorI; izdvojiti temu; provoditi tematsko- sadržajnu analizu teksta; navoditi pojedinosti u tematsko-sadržajnom sloju teksta

  2. Motiv i ideja
  Ključni pojmovi: motiv, ideja, tema kao veza motiva.
  Obrazovna postignuća: uočavanje i zamjećivanje motiva, ideje i teme u poetskom djelu.

  3. Vidni i slušni doživljaj
  Ključni pojmovi: vidni i slušni doživljaj.
  Obrazovna postignuća: primati (recepcija) prozne i poetske tekstove u cjelini i pojedine pjesničke slike primjerene učeniku; zamijetiti i izdvojiti vidne i slušne pjesniče slike.
  Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenika za recepciju primjerenih poetskih tekstova (asocijativni lanacriječi, lirska meditacija, ilustracija, glazba…); zamjećivati i izdvajati pjesničke slike; razlikovati vidne i slušne pjesničke slike; zamišljati i jezičnim sredstvima oblikovati zamišljene slike.

  4. Ritam u pjesmi
  Ključni pojmovi: srok, ritam, slog, stih.
  Obrazovna postignuća: primati primjerene lirske pjesme (recepcija); zamjećivati pojedinosti zvučnoga sloja pjesme (duljinu stiha prema broju slogova, srok).
  Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenika za recepciju lirske pjesme; zamijetiti ponavljanja u stihu, kitici ili pjesmi radi zvučnog doživljaja pjesme (šumi,šumi,šum) ili isticanja i naglašavanja neke ideje; slušno i vidno zamjećivati glasovno podudaranje riječi (rima/srok); odrediti duljinu stiha prema broju slogova.

  5. Uvod, zaplet i rasplet u priči
  Ključni pojmovi: uvod, rasplet i zaplet.
  Obrazovna postignuća: primati primjerene fabulativne tekstove (recepcija); zamijetiti i razlikovati dijelove fabule (uvod, zaplet, rasplet), zapleta (početak i razvoj radnje, slijed događaja), vrhunac.
  Prijedlozi za metodičku obradu: čitati priče s jasnim fabulativnim tijekom; provesti sadržajno tematsku analizu teksta; uočiti redoslijed događaja; odrediti uvod, izdvojiti najnapetiji i najuzbudljiviji dio priče; objasniti da je to zaplet; pročitati i istaknuti dio priče u kojem se svi problemi rješavaju, raspliću; ovladati pojmovima uvod, zaplet i rasplet.

  6. Odnosi među likovima
  Ključni pojmovi: lik, govor lika, ponašanje lika.
  Obrazovna postignuća: primati primjerene prozne tekstove (recepcija); oblikovati i izraziti sud o likovima prema njihovu ponašanju (govor i postupci); pratiti odnose među likovima i raspravljati o njima.
  Prijedlozi za metodičku obradu: čitati primjerene prozne tekstove; pratiti ponašanje glavnih i sporednih likova i njihove međusobne odnose; analizirati govor i ponašanje lika; zaključivati o osobinama likova na temelju govora, ponašanja i postupaka; izdvojiti predvidivo i nepredvidivo ponašanje likova; iznijeti vlastiti sud o likovima; raspravljati o likovima i njihovu međusobnom odnosu.

  7. Personifikacija
  Ključni pojmovi: personifikacija (poosobljenje).
  Obrazovna postignuća: upoznati personifikaciju kao pjesničku sliku; stvarati personifikacije na zadani poticaj.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati primjeren poetski tekst; poticati učenike da pjesničke slike zamišljaju zatvorenim očima; iskazati doživljaj zamišljene slike riječima; zamijetiti slikovite izraze u tekstu; osobitu pozornost obratiti na izraze u kojima se pripisuju ljudske osobine stvarima,biljkama, prirodnim pojavama i dr.; objasniti da je takvim poosobljenjem stvorena pjesnička slika koju nazivamopersonifikacijom; stvarati personifikacije na zadani poticaj.

  8. Dijelovi teksta
  Ključni pojmovi: dijalog, monolog, opis, pripovijedanje.
  Obrazovna postignuća: zamjećivati i razlikovati ulogu dijelova proznoga teksta.
  Prijedlozi za metodičku obradu: na primjerenom tekstu razlikovati dijalog, monolog, opis i pripovijedanje terazumjeti njihovu funkciju; igra u parovima – pronaći u tekstu dio i pročitati ga (opis, dijalog…) na zahtjevdrugoga igrača.

  9. Književne vrste
  Ključni pojmovi: pjesma, bajka, pripovijetka, dječji roman, igrokaz.
  Obrazovna postignuća: imenovati i razlikovati osnovna obilježja pjesme, basne, bajke, pripovijetke, dječjeg romana i igrokaza.
  Prijedlozi za metodičku obradu: čitati u školi i nuditi učenicima za samostalno čitanje različite vrste književnihtekstova; razlikovanje navedene književne vrste na temelju njihovih glavnih obilježja; izraditi tematski plakat o svakoj navedenoj književnoj vrsti koji će se tijekom godinenadopunjavati; koristiti se školskom i gradskom knjižnicom.

  10. Prijedlog autora književnih tekstova za čitanke/Zajednička jezgra
  Balog, Zvonimir
  Cesarić, Dobriša
  Čunčić - Bandov, Jadranka
  Ezop
  Femenić, Stanislav
  Horvatić, Dubravko
  Iveljić, Nada
  Kapidžić – Hadžić, Nasiha
  Krklec, Gustav
  Kulidžan, Dragan
  Martić, Anđelka
  Nazor, Vladimir
  Paljetak, Luko
  Pandžo, Šukrija
  Pilić, Sanja
  Ramljak, Ićan
  Stahuljak,Višnja
  Škrinjarić, Sunčana
  Tolstoj, Lav Nikolajevič
  Vitez, Grigor
  Zidar – Bogadi, Nada
  Zemunić, Vera
  Zvrko, Ratko
  Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

  11. Prijedlog autora književnih djela za lektiru/Zajednička jezgra (izabrati 7 djela)
  Brlić Mažuranić, Ivana, Priče iz davnine
  Carroll, L., Alica u zemlji čuda
  Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić - Kišur, Igrokazi
  Kestner, Erich, Emil i detektivi ili Tonček i Točkica ili Leteći razred ili Blizanke
  Kolarić-Kišur, Zlata, Moja zlatna dolina
  Lindgren, Astrid, Pipi Duga Čarapa
  Lovrak, Mato, Družba Pere Kvržice
  Mahmutefendić, K., Roman o novčiću
  Pulić, Nikola, Ključić oko vrata
  Radović, D., Izbor iz poezije
  Salten, Felix, Bambi
  Spyri, Johanna, Heidi
  Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskom jeziku.


  NASTAVNO PODRUČJE
  MEDIJSKA KULTURA
  TEME
  1. Usporedba filma s književnim djelom
  Ključni pojmovi: knjiga, film.
  Obrazovna postignuća: primati nekoliko dječjih filmova nastalih na književnome predlošku (recepcija); iskazivati vlastiti doživljaj književnog djela i filma; zamijetiti sličnosti i razlike između filma i književnog djela prema kojemu je snimljen.
  Prijedlozi za metodičku obradu: nakon pročitanog književnog djela pogledati film koji je nastao na književnompredlošku; utvrditi sličnosti i razlike između književnog djela i filma na tematsko-sadržajnoj iizražajnoj razini; uočiti ulogu zvuka, glazbe i neverbalnih elemenata u filmu; izdvojiti slijed događaja u književnom djelu i filmu; iznositi vlastita zapažanja i razmišljanja.

  2. Računalo
  Ključni pojmovi: računalo, mreža (internet).
  Obrazovna postignuća: razlikovati obavijesne i zabavne mogućnosti računala.
  Prijedlozi za metodičku obradu: iznositi vlastita iskustva u radu s računalom; razgovarati o tome kako učenici koriste računalo i što bi željeli naučiti; postoji li mogućnost koristiti internet u potrazi za željenim informacijama; slati i primati elektroničku poštu; igrati edukativne igrice; upoznati različite mogućnosti računala (obavijesnu i zabavnu); koristiti se računalima u informatičkoj učionici škole.

  3. Knjižnica - služenje rječnikom i školskim pravopisom
  Ključni pojmovi: rječnik, pravopis.
  Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u školskome rječniku ili pravopisu služeći se kazalom i abecednim redom.
  Prijedlozi za metodičku obradu: upoznati u knjižnici različita izdanja rječnika i pravopisa; nabaviti školski pravopis i mali pravopisni rječnik i držati ga u učionici na vidnom mjestu; poticati učenike da iskazuju jezične dvojbe i da ih samostalno razrješuju služeći sezajedničkim (razrednim) pravopisom i pravopisnim rječnikom.

  4. Dokumentarni film
  Ključni pojmovi: dokumentarni film.
  Obrazovna postignuća: primanje primjerenih dokumentarnih filmova (ekološkoga sadržaja, zavičajna tematika) primjerenih učeniku; zamijetiti osnovna obilježja dokumentarnoga filma.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pogledati nekoliko primjerenih dokumentarnih filmova; potaknuti učenike na razgovor i zamjećivanje osnovnih obilježja; uočiti da u dokumentarnom filmu sudjeluju stvarne osobe, a ne glumci; razgovarati o temi dokumentarnog filma; opisivati detalj iz dokumentarnoga filma; iskazivati doživljaj primljenoga filma; razlikovati dokumentarni i igrani film prema osnovnim obilježjima.

  5. Igrani film
  Ključni pojmovi: igrani film, dječji igrani film, glumci, redatelj.
  Obrazovna postignuća: utvrđivanje znanja o dječjem igranom filmu kao podvrsti igranog filma, uočiti ulogu redatelja i glumaca u nastajanju filma.

  6. Popis filmova
  Blažeković, M.: Čudesna šuma
  Burto, T.: Batman
  Donner, R.: Superma
  Dovniković, B.: Znatiželja
  Gluščević, O.: Vuk
  Marjanović, B.: Mala čuda velike prirode (izbor)
  Tadej, V.: Družba Pere Kvržice
  Vukotić, D.: Krava na Mjesecu
  Vukotić, D.: Piccolo  PREDMETNA NASTAVA

  ŠESTI RAZRED

  NASTAVNO PODRUČJE
  JEZIK
  TEME
  1. Jednoznačnost i višeznačnost riječi
  Ključni pojmovi: osnovno značenje riječi, preneseno značenje riječi, jednoznačnost i višeznačnost riječi.
  Obrazovna postignuća: razlikovati osnovno značenje riječi i preneseno značenje poznatih riječi; primjeriti nekoliko višeznačnih riječi; prikladno primjenjivati višeznačne riječi u jezičnim djelatnostima (slušanju, čitanju, govoru, razgovoru i pisanju).
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati interes za otkrivanje snage, dubine i ljepote riječi čime obogaćujemo svekoliku komunikaciju; jezična kultura; jezičnim vježbanjem i igrama razvijati logičko mišljenje, poticati na suradničko učenje i poštivanje sugovornika; osvijestiti mogućnost izražavanja i tumačenje misli, osjećaja i činjenica na hrvatskome književnome jeziku.
  Prijedlozi za metodičku obradu: prikladnim ilustracijama navoditi učenike da razlikuju osnovno i preneseno značenje riječi; navoditi primjere višeznačnih riječi; navoditi učenike da oni kažu što više primjera višeznačnih riječi.

  2. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
  Ključni pojmovi: promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova riječi, nastavak.
  Obrazovna postignuća: razumijevati temeljnu ulogu promjenjivih i nepromjenjivih riječi u hrvatskom jeziku; zapažati, imenovati i razlikovati poznate promjenjive i nepromjenjive riječi; dijeliti riječi na osnovu i nastavak u primjerima bez glasovnih promjena i umetaka.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati zanimanje za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije; uočiti kako u životu postoji ono što ne možemo mijenjati i ono što trebamo mijenjati, znati lučiti jedne od drugih.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst zasićen svim vrstama riječi; uočavati osnovnu riječ; uočavati nastavak; uočavati promjenjivost oblika riječi; uočavati riječi koje ne mijenjaju oblik.

  3. Glagoli
  Ključni pojmovi: glagolska osoba i broj; glagoli govorenja, kretanja.
  Obrazovna postignuća: prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj u rečenici; uočavati i rabiti glagole kretanja i govorenja u svim jezičnim djelatnostima.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: ovladati hrvatskim standardnim jezikom, tj.razvijati jezične komunikacijske sposobnosti i vještine kao temelj za učenje tijekom čitavog života.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni tekst zasićen glagolima; izdvajati glagole među drugim riječima; prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj; razumijevati da glagolski oblik sadrži nekoliko obavijesti (što, tko, kada).

  4. Sklonidba imenica
  Ključni pojmovi: sklonidba (deklinacija), nazivi padeža, padežna pitanja.
  Obrazovna postignuća: razumijevati temeljnu ulogu padeža u hrvatskome jeziku; znati padežne nazive: nominativ, akuzativ, genitiv, dativ, lokativ, instrumental, vokativ; u rečenici prepoznavati padeže u temeljnim značenjskim ulogama; u određivanju padeže služiti se proširenim padežnim pitanjima (tj. cijelom rečenicom s upitnom zamjenicom i glagolom); u govoru i pismu rabiti padežne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom; ovladati uporabom padeža uz pojedine prijedloge u skladu s normom; prepoznati jednake oblike riječi u različitim padežima.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti da postanu jezično osposobljene osobe; osvijesti važnost vladanja hrvatskim standardnim jezikom radi stjecanja funkcionalne pismenosti; osvijestiti važnost, vrijednost i ljepotu hrvatskog jezika; uočiti bogatstvo hrvatskog jezika uočavajući razlike i sličnosti s drugim jezicima.
  Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati i imenovati sve što nas okružuje; prikladnim ilustracijama pridruživati imenicu u odgovarajućem padežnom obliku drugoj riječi u istom obliku; služiti se padežnim pitanjima za određivanje oblika imenice; imenovati padeže; navoditi učenike da uočavaju glasovne promjene.

  5. Određeni i neodređeni oblik pridjeva
  Ključni pojmovi: određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu.
  Obrazovna postignuća: prepoznati određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu; samostalno pronalaziti primjere određenih i neodređenih oblika pridjeva u rečenici i tekstu; pravilno rabiti neodređeni oblik pridjeva.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: ovladati hrvatskim standardnim jezikom, tj.razvijati jezične komunikacijske sposobnosti i vještina kao temelj za učenje tijekom čitavog života; osvijestiti važnost, vrijednost i ljepote hrvatskog jezika; razvijati samostalnost i ustrajnost u radu; razvijati njegova i bogat jezični izraz.
  Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenike za proširivanje znanja o pridjevima; objasniti razliku između određenog i neodređenog oblika pridjeva; navoditi učenike da samostalno pronalaze.

  6. Sklonidba pridjeva
  Ključni pojmovi: sklonidba pridjeva, padeži.
  Obrazovna postignuća: prepoznavati padeže pridjevskih oblika s pomoću proširenoga padežnoga pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže; rabiti padežne nastavke određenih i neodređenih pridjeva; uočiti jednak glasovni sastav različitih oblika.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: spoznati važnost gramatičke norme; razvijati jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti da postanu jezično osposobljene osobe; osvijestiti važnost, vrijednost i ljepotu hrvatskoga jezika; razvijati vlastite komunikacijske sposobnosti; razvijati njegovan i bogat jezični izraz.
  Prijedlozi za metodičku obradu: ponoviti o sklonidbi imenica; pisati tekst zasićen pridjevima u različitim padežnim oblicima; prepoznavati padeže pridjevskih oblika; vježbati srčanost.

  7. Stupnjevanje pridjeva
  Ključni pojmovi: stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ).
  Obrazovna postignuća: imenovati i prepoznati pozitiv, komparativ i superlativ u govorenju i pisanju; prepoznati i razumjeti njihove odnose u stupnjevanju; pravilno rabiti komparativ i superlativ najčešćih pridjeva; moći tvoriti komparative i superlative plodnim načinima (sufiksom -iji i prefiksom naj-).
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestit potrebu za primjenom gramatičke norme u svakodnevnome govoru i pisanju radi preciznosti u izražavanju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni tekst; uočavati tri stupnja iste osobine; imenovati stupnjeve; vježbati pravilnu uporabu komparativa i superlativa; uočavati i imenovati glasovne promjene.

  8. Brojevi
  Ključni pojmovi: glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva.
  Obrazovna postignuća: prepoznavati glavne i redne brojeve u rečenici; uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici; pisati brojeve u skladu s pravopisom.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: sustavno uvoditi učenike u spoznaje o važnosti i ljepoti hrvatskog jezika; razvijati svijest o nužnosti učenja slovnica hrvatskog jezika budući da znanje o jeziku utječe na razvojne sposobnosti jezičnoga izražavanja.
  Prijedlozi za metodičku obradu: uvoditi učenike u temu postavljajući pitanja „koliko imaš udžbenika u torbi?“ „koji si po redu u dnevniku?“; pisati polazni tekst zasićen glavnim i rednim brojevima; uočavati brojeve; uočavati promjenjivost nekih brojeva.

  9. Zamjenice
  Ključni pojmovi: govornik, sugovornik, negovornik.
  Obrazovna postignuća: prepoznavanje zamjenice u tekstu; razumijevanje pojma zamjenice kao riječi za zamjenjivanje govornika, sugovornika i negovornika; zamjenjivanje imenica, pridjeva i brojeva.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati interes za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije; uočavati važnost uloga pojedinih sudionika u svakodnevnome sporazumijevanju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju zamjenica u uvodu često postavljati pitanja: Tko si ti? Što ja radim u školi? Zašto on ometa rad?; pisati tekst zasićen zamjenicama; prepoznavati zamjenice.

  10. Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, čestice, usklici
  Ključni pojmovi: pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznici, čestice, usklici.
  Obrazovna postignuća: prepoznati priloge, česte prijedloge, veznike, čestice da, ne, li i usklike u rečenici; pravilno rabiti prijedloge s(a), k(a), pravilno rabiti prilog gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti veznike, čestice, usklike u govorenju i pisanju.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti sustavno i postupno usvajanje gramatičkih norma; razvijanje sposobnosti razumijevanja odnosa među stvarima, bićima i pojavama; razvijanje sposobnosti uočavanja i razumijevanja različitih spona, veza koje povezuju ljudi, stvari, pojave; uočiti važnost naizgled beznačajnih stvari u životu (čestice); razvijanje sposobnosti izražavanja vlastitih osjećaja i raspoloženja.
  Prijedlozi za metodičku obradu: u tekstu uočiti riječi koje ne mijenjaju oblik; imenovati nepromjenjive riječi; čitati tekst poštujući njegove cjeline.

  11. Predikat
  Ključni pojmovi: predikat.
  Obrazovna postignuća: prepoznati glagolski predikat kao temeljni dio rečenice; prepoznati glagolski predikat u rečenici u svim glagolskim vremenima; prepoznati i rabiti glagolski predikat.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati interes za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije i primjene znanja hrvatskog jezika za učenje stranih jezika; promicanje vrijednosti rada (osobit naglasak na vrijednost truda i zalaganja).
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst; povezati predikat s glagolima; tražiti predikate u rečenicama.

  12. Subjekt
  Ključni pojmovi: subjekt, više subjekata, neizrečeni subjekt.
  Obrazovna postignuća: samostalno imenovati subjekt izrečen glagolskim oblikom; prepoznavati rečenice s više subjekata kao proširene rečenice s više istovrsnih dijelova; prepoznavati rečenice s neizrečenim subjektom.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: interes za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije i primjene znanja hrvatskog jezika za učenje stranih jezika; razvijati sposobnost da se vidi i razumije i ono što nije na prvi pogled vidljivo; razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivog.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst; povezati subjekt s imenicama i zamjenicama; tražiti subjekte u rečenicama; objasniti neizrečeni subjekt.

  13. Dodatci (objekt, priloške oznake, atributi - na razini prepoznavanja)
  Ključni pojmovi: glagolski dodatci, imenički dodatci, jednostavna rečenica (neproširena i proširena).
  Obrazovna postignuća: razlikovati glagolske i imeničke dodatke; razlikovati jednostavnu neproširenu i jednostavnu proširenu rečenicu.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: interes za učenje slovnice hrvatskoga jezika; razvijanje interesa za učenje novoga i nepoznatoga; razvijati ljubav prema svome jeziku.
  Prijedlozi za metodičku obradu: ponoviti subjektni i predikatni skup; pisati tekst zasićen glagolskim i imeničkim dodatcima; navoditi učenike na zaključak koji je dodatak subjektu, a koji predikatu.

  14. Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta
  Ključni pojmovi: veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta.
  Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikoga početnoga slova u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta na prikladnim primjerima u skladu s pravopisom.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestit potrebu usvajanja prav pisne norme radi uporabe u svakodnevnom čitanju i pisanju; primjena pravopisne norme u drugim nastavnim predmetima (geografija, povijest…); služiti se pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) u skladu s obrazovnim postignućima i dobi; stvaranje povoljna stava prema književnome jeziku, službenome jeziku Hrvata u BiH; promicanje razumijevanja i poštivanja drugih i drugačijih; razvijati ljubav prema svim narodima; razvijanje radoznalosti za novim i nepoznatim.
  Prijedlozi za metodičku obradu: polazni tekst zasićen nazivima koje treba pisati velikim početnim slovima; tekst mora biti zanimljiv učenicima 6. razreda; ispravljati pogrješke kroz pisanu igru u paru - ispravljam svome prijatelju a on meni.

  15. Hrvatski jezik - prošlost i sadašnjost
  Ključni pojmovi: hrvatski književni jezik, uloga književnoga jezika u nacionalnoj kulturi i javnoj djelatnosti.
  Obrazovna postignuća: razlikovati zavičajne idiome i književni jezik; osvijestiti postojanje mjesnih i pokrajinskih govora i potrebu njihova njegovanja; razvijati svijest o važnosti pravilnoga pisanja i govorenja hrvatskim književnim jezikom.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti učenikovo jezično iskustvo, njegov zavičajni idiom, tj.jezična obilježja sredine u kojoj se nastavni ciljevi ostvaruju kao polazište jezičnog znanja; razumjeti i prihvaćati jezične različitosti koje su razvidne u odnosu prošlost-sadašnjost te u sadašnjem trenutku; razvija svijest o supostojanju različitih idioma hrvatskog jezika, njihovih različitih uloga, njihove vrijednosti i jednostavnosti; razvijanje ljubavi prema hrvatskome jeziku te poštivanja prema drugim jezicima.
  Prijedlozi za metodičku obradu: danas slobodno razgovaramo; uočavati pogrješke u govorenju; ukazivati na vrijednosti mjesnog govora; objasniti ulogu i važnost književnog jezika.

  16. Hrvatski jezik i drugi jezici u BiH
  Ključni pojmovi: materinski jezik, hrvatski jezik, drugi jezici u BiH (bosanski jezik, srpski jezik, manjinski jezici).
  Obrazovna postignuća: razlikovati i razumjeti razliku između materinskog (hrvatskog) jezika i drugih jezika u BiH; razumjeti razliku između materinskog jezika i drugih jezika ; razumjeti ulogu službenih jezika u BiH, razvijati svijest o njegovanju materinskog jezika.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: njegovati povaljan stav prema jezičnim raznolikostima; razumijevanje i poštivanje drugih i drugačiji; stvaranje povoljnog stava prema književnome jeziku, službenome jeziku Hrvata u BiH; razvijati razumijevanja, poštovanje, ljubav prema različitim hrvatskim idiomima i prema jezično različitim pripadnicima svog naroda; razvijati poštovanje prema jezicima drugih naroda, kao i manjinskim jezicima u BiH.
  Prijedlozi za metodičku obradu: polazni tekst u kojemu će biti nekoliko riječi iz drugih jezika u BiH; uočiti te riječi; zaključiti iz kojeg su jezika te riječi; ukazati na potrebu njegovanja materinskog jezika.


  NASTAVNO PODRUČJE
  JEZIČNO IZRAŽAVANJE
  TEME
  1. Subjektivno i objektivno iznošenje događaja
  Ključni pojmovi: subjektivno i objektivno pripovijedanje.
  Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje; subjektivno i objektivno iznositi događaje (usmeno i pisano).
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti važnost iznošenja vlastitog stava i prihvaćanja stavova drugih; razvijati stvaralačke sposobnosti i vještine za stvaralaštvo u riječi; uvidjeti važnost misli i osjećaja na način pripovijedanja i tumačenja nekih stvarnosti; osvješćivati mogućnost pristranosti u iznošenju događaja.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pripovijedati i pisati o stvarima i zamišljenim događajima iz života; ukazivati na potrebu uporabe stilskih izražajnih sredstava, riječi i izraza s prenesenim značenjem i sl.; uočavati i razlikovati elemente subjektivnog i objektivnog opisa osobe; objasniti pojmove subjektivan i objektivan; opisivati služeći sse planom opisa.

  2. Subjektivno i objektivno opisivanje osobe
  Ključni pojmovi: opis, subjektivni opis osobe.
  Obrazovna postignuća: razlikovati subjektivni od objektivnoga opisa osobe; stvarati subjektivni opis osobe (usmeni i pisani).
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: zapažati zbilju oko sebe (bića, stvari, pojave…); promatrati njihova obilježja radi cjelovitijeg doživljaja zbilje koja čovjeka okružuje i sebe u toj stvarnosti (subjektivni i objektivni odnos prema zbilji); potraga za unutrašnjim svijetom misli, slika i osjećaja, trenutno svojega ja u svijetu; uvidjeti važnost misli i osjećaja na način opisivana i tumačenja nekih stvarnosti; osvješćivati mogućnost pristranosti u svakodnevnome opisivanju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati uvodni tekst; uočavati i razlikovati elemente subjektivnog i objektivnog opisa osobe; objasniti pojmove subjektivan i objektivan; opisivati služeći se planom opisa.

  3. Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi
  Ključni pojmovi: pripovijedanje u prvoj osobi, pripovijedanje u trećoj osobi.
  Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi prema sudjelovanju u događaju; pripovijedati o nekome događaju kao sudionik (prva osoba) i nesudionik (treća osoba).
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje o sebi i svijetu (pogled na svijet); razvijati vještinu aktivnog slušanja radi zamjećivanja pripovijedanja u prvoj i trećoj osobi prema sudjelovanju u događaju; razvijati sposobnost prosuđivanja, razmišljanja, promatranja i samostalnog djelovanja, pronalaziti sebe i svoju osobnost, poticati uljudbenu komunikaciju.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati dva teksta; razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi.

  4. Stvaralačko prepričavanje
  Ključni pojmovi: prepričavanje, uvođenje novih elemenata u pripovijedanje (događaj, lik).
  Obrazovna postignuća: prepričavati izmijenjene ili dopunjene priče uvodeći novi događaj i likove.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razumijevati vrijednosti rekreativnog pripovijedanja u životu (zanimljivost, duhovitost)razvijati svijest o važnosti svrsishodnog, razumljivoga i jasnoga načina izražavanja; razvijati sposobnost uočavanja dobroga i lijepoga u svakodnevnici; razvijanje sposobnosti optimističnoga gledanja na pojave i događaje u životnoj svakodnevnici.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati kraći pripovjedni tekst; analizirati tekst; uvoditi nove događaje i likove u tekst; raspravljati o novom tekstu.

  5. Pismo kao vrsta teksta
  Ključni pojmovi: osobno (intimno) pismo.
  Obrazovna postignuća: upoznati obilježja osobnoga pisma, upoznati stilska obilježja osobnoga pisma.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati vještinu pisanog komuniciranja; otkrivanje važnosti intimnoga (osobnoga) pisma; razvijati sposobnost izražavanja i dopisivanja; razvijanje želje za pisanom riječi.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati uvodni tekst (pismo); motivirati učenike da napišu pismo prijatelju; ukazivati na potrebu stilskog obilježja pisma.

  6. Pisanje i izgovor prijedloga, priloga, veznika i čestica
  Ključni pojmovi: prijedlozi k(a), s(a); prijedlozi na, o, pri, u uz lokativ i akuzativ; prilozi gdje, kamo, kuda; čestica put.
  Obrazovna postignuća: pravilno rabiti prijedloge k/ka ispred riječi koje počinju sa k i g ili suglasničkim skupom koji završava na k i g (ka školi, ka zgradi), s(a) (sa mnom) u govoru i pismu; prepoznavati i razlikovati akuzativ i lokativ (na, o, pri, u); pravilno rabiti i razlikovati priloge gdje, kamo, kuda u govoru i pismu; pisati česticu put uz redne brojeve.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati sposobnost i vještine komuniciranja u pisanome i usmenome obliku poštujući gramatičku normu i pravopis.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst zasićen prijedlozima, prilozima, veznicima, česticama; čitati tekst; ukazivati na poštivanje izgovorenih cjelina.

  7. Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije, je (umanjenice i komparativi)
  Ključni pojmovi: glasovi ije, je.
  Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati umanjenice i komparative s obzirom na glasove ije/je; služiti se pravopisom.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati sposobnosti i vještine primjene stečenih znanja u novonastalim situacijama (slušanje, govorenje, razgovaranje, čitanje i pisanje); služiti se pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) u skladu s obazrivim postignućima i dobi učenika; stvaranje povoljnog stava prema književnomu jeziku- službenomu jeziku Hrvata u BiH.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju duljine jata služiti se ikavicom npr. mliko; izražajno čitati pjesme zasićene skupovima ije/je e/i.

  8. Pisanje superlativa
  Ključni pojmovi: sastavljeno pisanje superlativa, pisanje dva glasaj jedan do drugoga.
  Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju superlativa; primijeniti pravila o pisanju dva glasaj jedan do drugog.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti potrebu usvajanja pravopisne norme; razvijanje radoznalosti za nepoznatim; razvijanje sigurnosti u sebe.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni tekst zasićen pridjevima u superlativu; uočiti pridjeve u superlativu; navoditi učenike na zaključak o pravilnom pisanju superlativa; objasniti pravilo o pisanju dva glasa jedan do drugoga.

  9. Pisanje velikoga početnoga slova
  Ključni pojmovi: veliko početno slovo u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta (zavičaj).
  Obrazovna postignuća: primjenjivati pravopisnu normu u pisanju velikoga početnoga slova u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i zavičajnih mjesta s obzirom na zavičajnu pripadnost i najčešćih primjera.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti upotrebu usvajanja pravopisne norme radi uporabe u svakodnevnome pisanju i čitanju, primjenjivati pravopisnu normu u drugim nastavnim predmetima (zemljopis, povijest…); služiti se pravopisom (snalaženje u propisanome rječniku) u skladu s obrazovnim postignućima i dobi učenika; stvaranje povoljnoga stava prema književnome jeziku, službenom jeziku Hrvata u BiH; promicati razumijevanje i poštivanje drugih i drugačijih; razvijati ljubav prema svim narodima; razvijati radoznalost za novim i nepoznatim.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni zasićen nazivima; primjenjivati pravilo o pisanju velikog početnog slova u nazivima planeta, kontinenata, država, naroda; uočavati nazive pisane velikim slovom; poticati djecu na samoispravljanje.

  10. Rečenični znakovi
  Ključni pojmovi: zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i riječi u vokativu.
  Obrazovna postignuća: pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom; pisati zarez iza usklika na početku rečenice; pisati zarez iza riječi u vokativu.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: poučiti primjeni stečenih znanja u novonastalim situacijama (kreativno pisanje); uočiti važnost malih i naizgled beznačajnih stvari u životu.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst zasićen zarezima; objasniti pravilo o pisanju zareza; vršiti ispravke u parovima.

  11. Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama
  Ključni pojmovi: riječ, glasovne promjene, pravopis.
  Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati riječi u kojima su provedene glasovne promjene; služiti se pravopisom.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: stjecati sposobnost primjene stečenih znanja u novonastalim situacijama u govoru i pisanju; razvijati jezične sposobnosti u svakodnevnoj komunikaciji.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst u kojemu će biti riječi s provedenim glasovnim promjenama; uočavati glasovne promjene; vježbati pisanje i izgovaranje tih riječi.

  12. Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova
  Ključni pojmovi: interpretativno čitanje lirskih, pripovjednih i dramskih tekstova.
  Obrazovna postignuća: zamjećivati razlike u doživljaju književnoumjetničkoga djela s obzirom na različite govorne interpretacije; izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrjednotama govorenoga jezika).
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati i njegovati kulturu slušanja; zapažati vrijednost vrjednota govornoga jezika prigodom čitanja i slušanja odabranih tekstova; razvijati svijest o važnosti , vrijednosti i ljepoti hrvatskog jezika u književnosti; doživjeti radost slušanja i čitanja književnoumjetničke riječi; razvijati njegovani bogat jezični izraz; razvijati ljubav prema hrvatskomu jeziku.
  Prijedlozi za metodičku obradu: slušati književno umjetnički tekst; čitati književno umjetnički tekst.

  13. Slušanje književnih i neknjiževnih tekstova
  Ključni pojmovi: književni i neknjiževni tekstovi.
  Obrazovna postignuća: razlikovati književne i neknjiževne tekstove na temelju slušnoga primanja (recepcije); zamjećivati ulogu pridjeva i imenica te slikovitih izraza u tekstu.
  Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati i njegovati kulturu slušanja; razumjeti značenje poruka prilikom slušanja odabranih tekstova; razvijati svijest o važnosti, vrijednosti i ljepoti hrvatskoga jezika u književnim i neknjiževnim tekstovima; steći radost slušanja književnoumjetničke riječi; poticati na otkrivanje estetskih vrijednosti književnoumjetničkih tekstova s obzirom na neknjiževnoumjetničke tekstove; razvijanje njegovanog i bogatog jezičnoga izraza.
  Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati jedan književni i jedan ne književni tekst; zamjećivati razlike na temelju recepcije.

   

Preporučite stranicu